Oljeblemmene koster like mye som fergefri E39

174 milliarder kroner i dagens kroneverdi. Så stor er den samlede budsjettsmellen på norsk sokkel siden årtusenskiftet.