Oljekuttene vil drive frem et teknologiskifte

Norsk offshorekompetanse og offshoreteknologi er blant Norges viktigste fornybare ressurser. Men vi får ingen omstilling til grønnere og blåere næringer hvis alle som jobber der er engasjert i lønnsomme oljeprosjekter i Nordsjøen.