Tanzania er rikt på olje, ulike mineraler og naturressurser forøvrig. Statoil er blant de norske selskapene som er engasjert i landet

— Men det er også mange forretningsmuligheter for småbedrifter, ikke minst innenfor servicesektoren som hoteller. Biobrensel er en annet spennende område, mener ole Moono.

Mer moderne, mer vekst

Afrika nevnes av mange som den neste store vekstområdet, det gjelder også Tanzania. Tanzania hadde en økonomisk vekst på 6,4 prosent i fjor og forventes å nå opptil 7 prosent i år.

Også ole Moono påpeker at Tanzania er blitt mer og mer moderne. Blant annet er mobiltelefoner også blitt vanlig også blant masaiene.

Upopulære kinesere

Kineserne har forlengst oppdaget de økonomiske mulighetene i Afrika og investerer tungt - så også i Tanzania. Men ifølge ole Moono er de ikke særlig populære.

Han synes kineserne har fått for stor makt i Tanzania, og har ikke særlig sans for deres fremgangsmetoder. Han mener at de nærmest oppfører seg som en kolonimakt.

Vakter for kineserne

— De er brutale og opptrer nærmest som mekaniske roboter. De er vanskelige å forhandle med og betaler dårlig, sier ole Moono. Selv organiserer han 170 masaikrigere som vaktposter for et kinesisk selskap som bygger veier i landet.

Han påpeker også at de er lite personlige og vanskelig å kommunisere med.

- Den eneste jeg kjenner navnet på er han som organiserer arbeidet. Han er også den eneste som kan engelsk, sier han

Han mener skandinaviske selskaper har en bedre tilnærming, og står for ærlighet og rettferdighet.

- De bryr seg mer om menneskene og kulturen vår, og de går an å snakke med. Da er det lettere å få til et godt samarbeid, sier ole Moono.

- Korrupsjon på retur

Tanzania har i mange år vært et hovedsamarbeidsland for norsk bistand, og norske Norad-biler er ifølge ole Moono berømte i Tanzania.

Men den norske bistanden til Tanzania ikke har ikke bare vært vellykket, med eksempler på at pengene har havnet i feil lommer. Likevel mener han Norges engasjement i landet har bidratt til at mange har lært mye om Tanzania, som man dra nytte av i forretningssammenheng.

Han håper også at norske investorer og næringsliv kan bidra positivt i det folkelige opprøret og kampen mot korrupsjonen.

- Vi ser også tegn til at korrupsjonen er på retur i Tanzania. Det er en ny generasjon mennesker som er på vei inn i sentrale stillinger hos myndighetene. De gamle korrupsjonsnettverkene vil dø ut. Det er mulig å gjøre forretninger i Tanzania uten korrupsjon, mener han.

gunhild@aftenposten.no