• KONFLIKTEN: Kommunerevisor Monika Amundsen har skrevet et notat til Kontrollutvalget, hvor hun blant andre viser til tidligere havnedirektør Gunvald Isaksen. I notatet til Amundsen kommer det frem at flere havnedirektører skal ha blitt presset ut av jobben. Gunnar Bakke avviser påstandene som grunnløse. FOTO: EIRIK BJØRKLUND

Hemmelig notat angriper Bakke

Havnedirektører skal ha blitt presset til å gå av på grunn av striden med Bergen kommune om havneeiendommene.