— Selve utkastelsen er bare et symptom på at noe er feil, sier Alexander Dey hos namsfogden i Oslo til P4.

I Oslo var manglende betaling grunnen til 93 prosent av utkastelsene.

- Leiemarkedet har blitt så dyrt at folk rett og slett ikke har råd, sier Dey.

Radiokanalen har fått ut tall som viser at det var 10.900 utkastelsessaker i Norge i fjor. Nesten en firedel av dem endte med utkastelse.

I tillegg til utestående husleie, er utgåtte kontrakter, oppsigelser, husokkupasjon, rus og psykiatri blant årsakene til at folk må ut.

Bare i Oslo kom det inn 4474 begjæringer om utkastelse til namsmannen. Rundt 3300 av dem ble løst ved at husleien ble betalt eller at beboerne flyttet frivillig.

(©NTB)