• FIRE FELT OG EN BYBANE: Slik kan fremtidens firefelts bro til Sotra bli seende ut. Bergen og Fjell er enige om at det bør legges til rette for bybane i det fremtidige sambandet. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen mener at fylkespolitikerne bør vedta det samme. ILLUSTRASJON: TOR SPONGA

Krever bybane til Sotra

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen vil ha bybane på det nye Sotrasambandet. Det vil fordyre prosjektet med flere hundre millioner kroner.