— Konkurransen i skadeforsikring er sterk. Flere aktører i markedet bidrar til hard kamp om kundene, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finans Norge.

En årlig undersøkelse som TNS Gallup har gjort på oppdrag av Finans Norge viser at rundt en halv million forsikringstakere byttet selskap i fjor. Det utgjør 14 prosent av alle kundene, en økning på 1 prosentpoeng fra 2011.

Det er de yngste forsikringstakerne som oftest benytter seg av mulighetene for å bytte selskap. I aldersgruppen mellom 18 og 39 år var det 17 prosent som skiftet, mens det bare var 9 prosent av forsikringskundene over 60 år som byttet forsikringsselskap.

Færre vet

Myndighetene og forsikringsbransjen har de siste årene kommet med flere tiltak for å få flere til å bytte selskap, for på den måten å få større konkurranse. I 2006 kom lovendringen som åpnet for å bytte selskap på en måneds varsel, istedenfor ved forfall. I årene etter 2006 har mellom 13 og 16 prosent av forsikringstakerne valgt å bytte leverandør av forsikringstjenester.

Årets undersøkelse viser at det er stadig færre som er klar over muligheten for flytting på en måneds varsel utenom hovedforfall. 36 prosent oppgir at de kjenner til dette. Det er omtrent like mange som i fjor, men klart lavere enn tidligere. For to år siden var det 44 prosent, og for fire år siden var det 53 prosent av forsikringskundene som var kjent med dette.

Finansportalen

Undersøkelsen som også kalles Norsk finansbarometer, viser at 4 prosent av de spurte hadde brukt prisopplysningene fra forsikringssidene på finansportalen.no. Denne tjenesten er mindre kjent enn portalens banksider, viser undersøkelsen. Skadeforsikringsdelen i portalen ble videreutviklet i 2011.

— Det er nå lagt inn priskalkulatorer på bil, villa-, innbo- og reiseforsikring. Kalkulatorene dekker over 90 prosent av markedet for skadeforsikringer. Vi tror dette har bidratt til at flere enn tidligere nå benytter portalen, sier Osland.