— Mye må fortsatt gjøres for at USA skal få sin offentlige økonomi på fote igjen på en bærekraftig måte uten samtidig å ødelegge den fortsatt skjøre gjeldshåndteringen, sier Gerry Rice, talsmann for Det internasjonale pengefondet (IMF).

Natt til onsdag norsk tid vedtok Kongressen en budsjettavtale som utsetter det såkalte budsjettstupet med to måneder. Samtidig ble det vedtatt å innføre skatteøkning for de aller rikeste amerikanerne.