Onsdag morgen la DNB Markets frem sin prognoser for norsk og internasjonal økonomi i 2013 og årene fremover.

For norske husholdninger blir 2013 nok et godt år, med lave renter, lav ledighet og solid inntektsvekst, heter det i prognosene.

Sterkere krone

I rapporten skriver seniorøkonomene Kjersti Haugland og Kyrre Aamdal at Norges Banks styringsrente vil holde seg på dagens nivå (1,5 prosent) i halvannet år til.

Ikke før høsten 2014 vil rente— og aktivitetsoppgangen internasjonalt bidra til renteøkninger også i Norge.

DNB utelukker heller ikke at en sterkere krone kan føre til et rentekutt i løpet av 2013.

I sine antagelser legger DNB til grunn at Norges Bank velger å utesette renteøkningene heller enn å senke renten tidlig i år, for så å øke igjen den igjen senere i 2013.

Boligprisene stagnerer

Videre forventer DNB at boligprisene stagnerer i 2014, for deretter å avta i løpet av 2015 og 2016.

Det er fem grunner til dette: Lønnsveksten blir svakere, arbeidsledigheten skal øke, kredittpraksisen blir strammere, utlånsrentene blir noe høyere, og vi får flere boliger på markedet.

Når boligmarkedet kjølner, vil også boligbyggingen avta. Dermed mister norsk økonomi en sentral vekstfaktor i 2014.

Solid vekst i inntekter og fortsatt synkende ledighet bidro til å holde etterspørselen etter boliger oppe i fjor.

Boligprisene steg med hele 7,7 prosent, noe som tilsvarer en knapp nedgang fra 9 prosent fra året før.