Meldingen tirsdag vakte oppsikt over hele verden ogutløste spekulasjoner om hva som er skjedd i kulissene.

Pandit trakk seg dagen etter at banken hadde fremlagt bedretall for tredje kvartal enn analytikerne forventet. Citigroup var en børsvinnerpå New York-børsen mandag, mens meldingen om konsernsjefens avgang sendteaksjekursen ned ved børsåpning tirsdag.

Kunngjøringen om Pandits avgang kom overraskende. Samtidigkom meldingen om at den operative direktøren i Citigroup, Pandit-s følgesvennJohn P. Havens, også går av.

Det vakte reaksjoner fra analytikere som Christopher Whaleni Institutional Risk Analytics.

— Etter min mening må de forklare seg om denne timingen. Blede enige om dette i går kveld? Hvorfor hørte vi intet om dette i går, dakvartalstallene kom? sa Whalen til Bloomberg TV tirsdag.

«Rotete»

Whalen og andre karakteriserer bankens håndtering som”rotete”. Det er meget uvanlig for en konsernsjef å forlate skipet ved sluttenav tredje kvartal. Og det gjelder særlig for en bank, som må gjennom enomfattende prosess med årsoppgjørsdisposisjoner, en grundig revisjon og en faseder de offentlige kontrollorganene skal granske tallene. Nå faller hele denneprosessen på finansdirektøren, som blir sittende.

Vikram Pandit var lenge en suksesshistorie på Wall Street.Den indiske immigranten jobbet i Citigroup-sfæren i nærmere tre tiår og fikklederposisjonen i konsernet i desember 2007. Han deltok på de dramatiske, menmislykkede møtene for å redde Lehman Brothers i september 2008 sammen med blantandre Goldman & Sachs’ Lloyd Blankfein og J. P. Morgans Jamie Dimon.

Måtte reddes

Finanskrisen medførte at amerikanske myndigheter måtte ginødhjelp til Citigroup på 45 milliarder dollar.

Det drøyde til 2010 før Citigroup fikk skikkelige overskuddigjen. Da solgte amerikanske myndigheter sine gjenværende interesser iCitigroup og tjente i alt 12 milliarder dollar på nødhjelpen, ifølge New YorkTimes. Det bidro til at Pandit høstet adskillig ros.

I det siste har Pandit møtt motbør, også fra storeaksjonærer. De stemte ned et forslag om en økonomisk kompensasjon for Pandit på15 millioner dollar (over 80 millioner kroner) under generalforsamlingen iapril i år.

Salt på maten

Pandit har til salt på maten. I løpet av hans fem år somkonsernsjef har han mottatt en samlet godtgjørelse på 261 millioner dollar,eller nær 1,5 milliarder kroner. Mesteparten av summen, eller 165 millionerdollar, stammer fra Citigroups overtagelseav Pandits hedgefond Old Lane i en handel i 2007 som banet veien for at Panditble konsernsjef, skriver Bloomberg.

Pandits etterfølger blir Michael Corbat, som har ledetCitigroups aktiviteter i Europa, Midtøsten og Afrika.