Dommen fra Borgarting lagmannsrett var ti måneder strengere enn straffen fra tingretten. Kunstmaleren sto tiltalt for å ha solgt malerier for drøyt 14 millioner kroner i utlandet i perioden 1998-2002 uten å føre inntektene opp på selvangivelsen. Lagmannsretten reduserte beløpet med cirka 150.000 kroner og dømte ham for skatteunndragelse av 13.853.000 kroner.

Nerdrum anket både lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen.

— Høyesteretts ankeutvalg tillater anken fremmet når det gjelder saksbehandlingen, opplyser utvalget. (©NTB)