• FARLEG ARBEID: Vedlikehaldsarbeidar Terje Skråmestø i Mesta er ute i trafikken store delar av dagen. - Det kan til tider vera tøft når bilane susar forbi medan eg held på med arbeidsoppgåvene mine, seier 65-åringen, som her festar eit skilt på ein trafikkert veg på Askøy. FOTO: ANDREA STRØMMEN

- Blir ikkje frisk av å vera sjukmeld

Terje Skråmestø har jobba på veganlegg og med vedlikehald i 47 år. - Eg trur terskelen for å sjukmelda seg er blitt for låg, seier han.