Både NorgesGruppen og Rema selger nøkkelhullsmerket kylling med saltvann sprøytet inn i kjøttet. – Villedende, mener Forbrukerrådet.

Nå innrømmer Mattilsynet at regelverket for nøkkelhullsmerking ikke gir forbrukerne god nok informasjon.

- Da vi etablerte nøkkelhullmerket, kom vi ikke langt nok for å få på plass kriterier for saltinnhold i mange produktgrupper. Det vil være en prioritert oppgave, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.I dag møtes de tre samarbeidspartnerne i Nøkkelhullordningen, Norge, Sverige og Danmark, for å diskutere ordningen. Ett av punktene på agendaen blir saltinnholdet i blant annet kylling og andre kjøttprodukter.

- Vi starter denne diskusjonen i dette møtet, sier Steen.

Da Rema 1000 lanserte kyllingprodukter med tilsatt saltlake denne uken, reagerte Forbrukerrådet umiddelbart. Problemet var at Rema har anledning til å sette nøkkelhullsmerket på disse produktene, til tross for at de er tilsatt salt. Ett av de viktigste kostholdsrådene fra Helsedirektoratet er nettopp å redusere saltinnholdet i maten.

Undergraver merket

- Dette undergraver nøkkelhullmerket som en veiledning til forbrukerne, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for mat og handel i Forbrukerrådet. Han er glad for at Mattilsynet nå vil revurdere regelverket.

NorgesGruppen, som blant annet eier kjedene Meny, Kiwi og Spar, selger nøkkelhullsmerket frossenkylling med tilsatt saltlake under merkenavnet First Price. All fersk kylling skal være uten saltlake, opplyser informasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen.

At det er tilsatt saltlake, er ikke like godt merket som på Rema 1000s nye kylling.

- Det spiller liten rolle at produsent informerer om at produktene inneholder saltlake så lenge nøkkelhullet gir inntrykk av at dette er bra for helsen, sier Instefjord.

Han mener at disse produktene viser at dagens nøkkelhullsordning ikke er en god nok veileder for forbrukerne.

- Vi forventer at regelverket endres og gir kriterier for tilsetting av salt i denne typer produkter. Poenget er å hjelpe forbrukerne til å velge det sunneste produktet i kategorien. At disse produktene får nøkkelhullsmerket, er villedende og burde ikke skje, sier Instefjord.

Hjelp til å velge

I veilederen til nøkkelhullsforskriften skriver Mattilsynet:

«Nøkkelhullet skal på en lettforståelig måte synliggjøre de ernæringsmessige bedre valgene. I kjøpsøyeblikket skal Nøkkelhullet være en hjelp for forbrukeren til å velge de sunnere alternativene med mindre fett, salt og sukker og mer kostfiber.» For rene kyllingprodukter, som fileter, hel kylling og kyllinglår, er det derimot ikke noe krav om at det ikke skal tilsettes salt i produktet.

Helsedirektoratet sier til Aftenposten at de arbeider for å begrense befolkningens saltinntak, fordi høyt inntak av salt øker risikoen for høyt blodtrykk og hjerte— og karsykdommer. – Vi mener det er uheldig at det tilsettes salt i rene råvarer. Helsemyndighetene er i dialog med matvarebransjen for å redusere saltinnholdet i matvarer, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Hun presiserer at det i dag ikke er noe krav til maksimalt innhold av salt i kjøtt- og fiskeprodukter.

- Dette ønsker vi å gjøre noe med. Mattilsynet og Helsedirektoratet vurderer nå sammen med myndighetene i Danmark og Sverige å innføre saltkrav for kjøtt- og fiskeprodukter i forbindelse med revisjon av nøkkelhullsordningen. I dag spiser vi dobbelt så mye salt som anbefalt.

Norske og internasjonale helsemyndigheter som Verdens helseorganisasjon WHO, anbefaler at saltinntaket i befolkningen begrenses til 5 gram pr. dag eller lavere. I gjennomsnitt er dagens saltinntak rundt 10 gram.

-Som karbonadedeig

Rema 1000 sier til Aftenposten at de forholder seg til de regler som til enhver tid gjelder for Nøkkelhullmerkingen.

-Når det gjelder diskusjonen rundt kyllingfilet og salt, er det ikke mer salt i den, enn i vanlig karbonadedeig, sier innkjøpssjef Tor-Erik Aag i Rema 1000.