Boligprisene målt i landsgjennomsnitt har stått på stedet hvil de siste par månedene.

Da boligprisstatistikken for juni ble lagt frem mandag, viste den imidlertid at prisene har økt med 7,7 prosent siden juni i fjor.

I en ny undersøkelse fra eiendomsmeglerkjeden Krogsveen, tror 7 av 10 at boligprisene vil stige de neste 12 månedene.

Akershus, Rogaland og Oslo

Akershus er det fylket hvor flest tror på oppgang, 81 prosent av innbyggerne her tror på prisøkning det neste året. Tilsvarende tror 75 prosent av innbyggerne i Rogaland og Oslo på prisoppgang de neste 12 månedene.

— Det at troen på prisvekst i Oslo ligger over landsgjennomsnittet, er ikke nytt. Det vi derimot ser, er at områdene rundt Oslo har større tro på markedet fremover. Våre meglere melder om økt pågang på boligene i ytre Akershus, spesielt i området øvre Romerike, sier Karsten Onsrud, salgsdirektør i Krogsveen.

— Det at flere nå må stadig lengre ut av Oslo for å få enebolig og hage, gjør nok at de i Akershus er tryggere på prising og salg av egen bolig, sier han.

Konkurrerer med Asker og Bærum

Med bedre kollektivløsninger tror Onsrud områdene i ytre Akershus vil ta opp konkurransen med populære Asker og Bærum.

— Asker og Bærum vil nok alltid holde seg stabilt og være blant landets mest attraktive områder for bosetting. Samtidig ser kanskje nå flere at det finnes gode alternativer også utenfor de aller dyreste områdene, sier Onsrud.Kun fire prosent totalt tror at prisene vil gå ned de neste 12 månedene. 14 prosent tror de vil holde seg på dagens nivå. I Møre og Romsdal tror kun 55 prosent at prisene vil stige fremover.

Spår utjevning av priser

Leder i Norges eiendomsmeglerforbund (NEF), Tormod Boldvik, trekker frem Drammen som det beste eksempelet på prisøkning i områdene i nærheten av Oslo.

Byen skiller seg ut med landets høyeste prisøkning det siste året , 11 prosent, mot 7 prosent økning i Oslo.

— Det er en kraftig prisutvikling nært de store byene. Det er en nødvendighet at den utviklingen får lov til å fortsette, for det blir vanskeligere å henge med på prisutviklingen i Oslo, sier Boldvik.Han mener regioner som Romerike, store deler av Akershus, nordlige deler av Østfold og søndre del av Buskerud kommer til å merke prisøkning som følge av nærhet til Oslo.

— En klar spådom fremover er at det kommer til å bli en større utjevning i prisene mellom Oslo og de omliggende områdene, sier Boldvik, og mener politikerne er nødt til å prioritere infrastruktur til omegnskommunene.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook