• FS00033554.jpg FOTO: Arkiv

Europa klarer seg utan norsk gass

Europeiske hushaldningar vil ikkje merke noko om Noreg skrur att gasskranene.