• DnB Nor spår at hver husholdning i gjennomsnitt vil øke forbruket med knapt 20000 kroner neste år. FOTO: Syversen Johnny/Aftenposten

DnB Nor: Bare velstand i 2012

DnB Nor spår i pose og sekk for folk flest: synkende ledighet og 15 prosent lønnsvekst over tre år.