• MULIG BRU: Her er illustrasjon av Vegvesenet flytebrukonsept for Sognefjorden. Hjørnesteinsbedriftene på Stord ønskjer flytebru over Bjørnafjorden. FOTO: STATENS VEGVESEN

Sterk industristøtte til flytebru

Hjørnesteinsbedriftene på Stord vil ha ny E 39 på lang flytebru over Bjørnafjorden.