Spleiselag for heimelaga ingeniørar

Med god hjelp frå fylkeskommunen etablerer Stord-industrien si eiga ingeniørutdanning.