HIB må ut med 480.000

Høgskolen i Bergen hadde ikke grunnlag for å avskjedige en tidligere ansatt.