• (1/2)
    DUSJDØR: Døren inn til dusjen bærer preg av fukt. I stedet for å skifte den ut, er en list satt opp nederst. Inneklimaet på skolen er trolig for dårlig, og målere er nå satt opp får å måle luftkvaliteten. Målinger i høst viste for høye verdier. Vifter er rengjort og renset før de nye målerne ble satt på plass. FOTO: RUNE SÆVIG

Har ventet syv år

Nattland skole skal bli større. I mellomtiden forfaller byggene.