De fire aktuelle kandidatene er italiensk-britiske Agusta Westland Ltd, europeiske Eurocopter, europeiske NH Industries og amerikanske Sikorsky International Operations Inc, får Aftenbladet opplyst i Justis— og beredskapsdepartementet.

16 år er gått siden Fostervold-utvalget la fram sin innstilling om nye redningshelikoptre til erstatning for Sea King. Mest overraskende er at NH Industries fortsatt er forhåndskvalifisert til å delta i konkurransen med sitt omstridte NH-90-helikopter.

Store forsinkelser

Stoltenberg-regjeringen kansellerte i 2007 en opsjon på ti helikoptre som Luftforsvaret hadde hatt i flere år. En ordre på 14 nye NH-90 til Kystvakten og Sjøforsvaret er hittil forsinket i sju år.

De øvrige helikoptermodellene som regnes som forhåndskvalifisert til å delta i anbudsrunden er det tre-motors AW-101 fra Agusta Westland som danskene har kjøpt, EC-225 fra Eurocopter som både Bristow Norway og CHC Helikopter Service bruker som beredskapshelikopter på flere felt på norsk kontinentalsokkel samt S-92 fra Sikorsky som begge de nevnte selskapene i dag har hele 26 stykker av i bruk til personaltransport på sokkelen.

Aftenposten har tidligere fortalt om hvordan prosessen med å anskaffe nye redningshelikoptre har pågått i flere år uten at anbudsrundene har kommet i gang, noe som har kostet over 100 millioner kroner.

Det er denne prosessen som nå er påbegynt.

I anbudsrunden skal det gis bud på både levering av 16 nye redningshelikopter pluss ytterligere seks i opsjon med tilhørende utstyr og vedlikeholdsløsninger til Norge.

Bruker nesten 17 milliarder

Stortinget vedtok før jul i fjor å bevilge 16,8 milliarder kroner til fornyelsen av den norske redningshelikopterflåten. Målsetningen fra departementet er at de første helikoptrene skal leveres i løpet av 2016. Samtlige 12 nåværende Sea King skal være skiftet og erstattet med de nye maskinene innen utgangen av 2020.

I mellomtiden må 330-skvadronen, som drifter dagens Sea King-helikoptrene, belage seg på å holde maskinene i live frem til de er nærmere 50 år gamle.

De nye redningshelikopterne skal ha baser på Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge. I orden inngår også fornyelse av de sivile redningshelikoptrene på Svalbard.