• OVER BRYGGEN: Bybanen AS går inn for bane over Bryggen, videre langs Sjøgaten gjennom Sandviken, tunnel til NHH og tunnel videre til Eidsvåg. FOTOMONTASJE: BT

Bybanen AS vil kjøre over Bryggen

Bybanen AS har landet på samme trasévalg som fagfolkene i kommunen: Over Bryggen. Og helt til Vågsbotn.