Røkke må svare om Guantanamo

Oslo-politiet har fått pålegg frå riksadvokaten om å innhente forklaring frå Aker Kværner om selskapet sitt engasjement på Guantanamo-basen.