Svir av 9,5 mrd.

Regjeringen bruker 9,5 milliarder kroner mer av oljepengene i revidert budsjett for å dempe veksten i arbeidsledigheten.