Varsler innstramminger for elsparkesyklister: – Farligere enn du tror

Promillegrense, hjelmpåbud for barn under 15 år og forbud mot å kjøre på fortau. Samferdselsminister Knut Arild Hareide varsler nå en rekke innstramminger i reglene for elsparkesyklister.

VIL STRAMME INN: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er bekymret for at mange skader seg på elsparkesykkel. Regjeringen foreslår blant annet å innføre promillegrense for bruk av elsparkesykler, og at det skal bli forbudt å bruke sparkesyklene på fortau.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Vi har kommet med reguleringer tidligere, og nå vil vi innføre ytterligere nasjonale regler. Grunnen til det er at ulykkestallene på elsparkesykkel er veldig høye. Det er mange som får alvorlige skader, og vi har hatt tre dødsfall knyttet til elsparkesykkel-bruk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Nå jobbes det på spreng for å få forslaget om strengere elsparkesykkelregler ut på høring.

Gjennom en høring får organisasjoner og privatpersoner som berøres legge frem sitt syn rundt saken. Etter høringen fremmes et lovforslag til Stortinget. Innstrammingene trer ikke i kraft før det er vedtatt i Stortinget.

Vil innføre promillegrense

Innføring av en promillegrense på elsparkesykkel er et av forslagene som nå skal tas opp. 41 prosent av skadene på elsparkesykler skjer under ruspåvirkning.

I forslaget står det mellom å innføre en promillegrense på 0,2, 0,5 eller 0,8.

– Det er viktig å lytte til fagmiljøene. Jeg har fått noen faglige innspill som peker på en 0,2-grense, men vi har ikke hatt en bred høring om det enda. Det er det vi skal ha nå, og få innspill fra blant annet politi, helse, Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Til slutt blir det en politisk beslutning, sier samferdselsministeren.

Hareide sier han tror mange unge tenker det er mindre farlig å kjøre elsparkesykkel enn det egentlig er.

– Det er klart at selv om vi har hatt en pandemi, er dette en sak vi har fulgt tett. Det er ti ganger så farlig å kjøre elsparkesykkel enn en vanlig sykkel, og det er mange unge mennesker som opplever skader. Mitt budskap til de unge er at det er farligere enn det du tror, og at sjansen for å skade deg blir mye mindre om du er edru, sier Hareide.

Dette er forslagene i regelverket for elsparkesykler og små elektriske kjøretøy som skal utredes og sendes på høring:

  • Ulike nivåer på promillegrense: 0,2, 0,5 og 0,8
  • Forbud mot kjøring på fortau, men åpning for kjøring på gang- og sykkelvei
  • Hjelmpåbud for barn under 15 år
  • Aldersgrense 12 år for bruk

Forbud mot fortauskjøring

Hareide har tidligere fått kritikk for at han ikke ønsker å omklassifisere elsparkesykler til motorvogn fra Senterpartiets Jan Bøhler.

– Vi omklassifiserer ikke fordi vi vil ha rom til å vurdere ulike nivåer på promillegrense, og også for å kunne vurdere annen hensiktsmessig regulering av slike kjøretøy, uten å være bundet av gjeldende regler knyttet til klassifisering, sier Hareide.

Nå ønsker Hareide et forbud mot kjøring på fortau – men han vil at elsparkesyklene skal kunne kjøre på gang- og sykkelveier.

– Jeg er spent på hvordan høringen vil ta imot dette forslaget. Det kommer til å bli flere sparkesykler på veiene, men vi ønsker at hovedtyngden skal være på gang- og sykkelveiene, sier han.

TYDELIGE REGLER: Hareide sier tydeligere regler vil være lettere for politiet å håndheve.

– Hva med steder der det ikke er bygget ut gang- og sykkelveier i like stor grad som i hovedstaden?

– Det er en prioritet for oss å bygge ut flere gang- og sykkelveier, og vi mener den beste løsningen er å holde elsparkesyklene borte fra fortauene og på gang- og sykkelveier, slik at bilene har veien mest mulig for seg selv. Det tror vi er tryggest for bybildet, sier han.

Nye regler for unge

Innføring av hjelmpåbud for barn under 15 år, og en aldersgrense på 12 år for å bruke elsparkesykler er også aktuelt, ifølge Hareide.

– Det er enkelte utleiere i dag som åpner for bruk ned til åtte år. Du er en del av et komplisert trafikkbilde, som barn ikke har forutsetninger for å håndtere trygt. Faren er større enn mange av oss tror. Elsparkesyklene er nyttig for mobilitet, men hovedbudskapet er at man ikke kan overvurdere faren med disse syklene, sier samferdselsministeren.

Han mener det er viktig å sende et signal til foreldrene av barn som bruker elsparkesykkel.

– Vi har heller ikke et hjelmpåbud for vanlige sykler i Norge i dag, men det å innføre dette for barn som bruker elsparkesykler er et viktig signal å gi. Tanken bak dette forslaget er at det er et godt første steg i arbeidet med å skape gode holdninger, sier han.

Publisert: