NHO-undersøkelse: Halvparten av bedriftene vil øke prisene mer enn prisveksten

Fremtidsutsiktene har svekket seg for NHOs medlemsbedrifter, viser en ny undersøkelse.

NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum
Publisert: Publisert:

– Vi så verre fremtidsutsikter under nedstengningen i pandemien, men det interessante er den store vridningen vi ser nå. Nå er det de som opplever smellen på kostnadssiden, som er mest pessimistiske, ikke de som er stengt på grunn av smittevern.

Det sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum, til E24 om den siste medlemsundersøkelsen. Spesielt innen bygg og anlegg samt i bilbransjen og industrien ser bedriftene mørkere på tiden som kommer.

– Her har vi sett en markant forverring. Her er det problematikk knyttet til flaskehalser i verdikjeden og kostnadsøkninger, sier Dørum.

– Perfekt storm

De siste tre månedene har innkjøpskostnadene for næringsliv i undersøkelsen steget «mer enn normalt», opplyser fem av seks spurte bedrifter.

Dørum peker på at man først fikk «ketchupeffekten» med økt etterspørsel og flaskehalser etter pandemien. Så kom krigen i Ukraina og internasjonale sanksjoner på toppen av dette.

– Det er vanskelig å kalle dette noe annet enn en perfekt storm.

Derfor svarer også halvparten av respondentene at man vil øke prisene fremover, og det mer enn veksten i konsumprisene.

– Hvordan ser bedriftene på kommende renteøkninger?

– Vi har ikke spurt om det i denne omgang, men valuta- og kostnadssvingninger og markedssvikt er viktigere bekymringer nå. Økte rentekostnader er ikke ubetydelige, men en liten del av det samlede prispresset nå, sier Dørum.

Høyere lønnskostnader – lavere resultat

– Det ligger også an til den høyeste lønnsveksten på ni år, og det er klart det også er en kostnad for bedriftene, forklarer økonomen.

I undersøkelsen svarer tre av fem at de venter stor eller middel reduksjon i driftsresultat som følge av økte kostnader. I tillegg svarer hver fjerde bedrift at også omsetningen er lavere enn normalt. NHO skriver i rapporten disse nivåene er på linje med dem på høsten i fjor.

Publisert: