NH90-leverandøren til VG: – Ekstremt skuffet

Nato Helicopter Industries er leverandøren bak NH90-helikopterene. De mener regjeringens oppheving av den omstridte milliardkontrakten er «juridisk grunnløs».

NH90: Et NH90 helikopter lander på Kystvaktfartøyet KV Senja.
Publisert: Publisert:

– Vi er ekstremt skuffet over avgjørelsen som er tatt av det norske forsvarsdepartementet og tilbakeviser alle anklager som blir gjort mot NH90 og selskapet, skriver NH90-leverandøren NHIndustries i en e-post til VG.

Fredag morgen kom nyheten om at Forsvarsdepartementet sier opp milliardkontrakten med NHIndustries. Dette falt ikke i god jord hos leverandøren.

Det er nå over 20 år siden Norge bestilte NH90-helikoptre for over 30 milliarder. Leveransen av helikoptrene kom aldri i mål.

«Juridisk grunnløs»

– NHIndustries ble ikke tilbydd muligheten til å diskutere det siste forslaget som ble gitt for å forbedre tilgjengeligheten til NH90 i Norge og adressere de spesifikke kravene fra Norge, skriver selskapet.

De skriver også at de anser opphevingen av kontrakten som «juridisk grunnløs», men kommer ikke med en begrunnelse for hvorfor de mener dette.

Leverandøren mener de er og har vært forpliktet til å imøtekomme bekymringene som har blitt uttrykt, og at de har presentert løsninger for å møte «særnorske krav».

– Vi var nær ved å fullføre hoveddelen av kontakten, skriver de videre.

Forsvarsmateriell skriver i en e-post til VG at de har hatt dialog med NHIndustries over lengre tid, og er ikke enige i at opphevingen er «juridisk grunnløs».

– Gjennom denne dialogen har leverandøren fått full anledning til å foreslå løsninger. Vi registrerer at NHI ikke er enige i grunnlaget for hevingen, men dette er naturligvis grundig utredet fra vår side. Vi er derfor trygge på det rettslige grunnlaget for beslutningen.

Det er Forsvarsmateriell som har ansvaret for å anskaffe og forvalte materielle Forsvaret bruker. Forsvarsmateriell er en etat underlagt Forsvarsdepartement.

– En alvorlig avgjørelse

Direktør for Forsvarsmateriell, Gro Jære, sa under pressekonferansen at de gjentatte ganger har forsøkt å løse problemene i samarbeid med leverandøren.

– Men mer enn 20 år etter kontrakten ble inngått står vi fortsatt uten helikoptre som kan gjøre jobben de er kjøpt for, og uten at leverandøren kan presentere realistiske løsninger på problemene, sier hun.

SIER OPP KONTRAKTEN: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Erik Kristoffersen under pressekonferansen fredag morgen.

De trakk frem fire årsaker til at kontraktene nå er hevet:

Forsinkelser, antall feil i forhold til flytimer er langt høyere enn forutsatt, tidkrevende vedlikehold, og så forsinkede leveranser at enkelte systemer har gått ut av produksjon.

Helikoptrene som skulle fly 3900 timer årlig, har i gjennomsnitt flydd 700 timer.

Forsvarsdepartementet hadde i alt kjøpt inn 14 NH90-helikopteret, som skulle leveres mellom 2005 og 2008.

I 2018 derimot var kun åtte av 14 levert, og i 2022 manglet de fortsatt ett.

Norge vil kreve å få tilbake fem milliarder kroner, i tillegg til renter og andre utgifter.

– Det er en alvorlig avgjørelse, men uansett hvor mange timer personellet jobber, og uansett hvor mange deler vi bestiller, så vil ikke NH90 kunne møte Forsvarets behov, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på pressekonferansen.

På grunn av at kontrakten termineres, vil helikoptrene umiddelbart tas ut av drift.

Luftforsvaret opplyser at omtrent 130 medarbeidere er direkte berørt av skrinleggingen, ifølge NTB. Maritim helikopterving i Bardufoss opererer helikoptrene i dag.

Gram sa at det er viktig at de raskt kommer i gang med arbeidet med å fylle det gapet som er skapt av NH90.

– Vi vil se på flere ulike alternativer for å dekke de operative behovene, men vi må være forberedt på at det ikke finnes noen enkel løsning, sa forsvarsministeren.

Publisert: