Vil gi leietakere skattefradrag: – Dagens system er ekstremt urettferdig

Det er leietakerne som tar regningen når skatten på sekundærboliger økes, ifølge boligforsker Are Oust. Han vil gi skattefradrag til personer som leier bolig.

Utleieboligprisene i Oslo har det siste året steget med 3,6 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Boligforsker Are Oust mener økt skatt har ført til høyere leiepriser.
Publisert: Publisert:

Det var en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge i april, mai og juni, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Stor etterspørsel og et historisk lavt tilbud av leieboliger har ført til skyhøye leiepriser.

Forskere E24 har snakket med mener de økte leieprisene dels skyldes økt skatt på sekundærboliger.

– Leietakerne tar regningen

Are Oust, boligforsker og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, mener dagens skattesystem straffer personer som leier bolig.

De siste ti årene har satsen for sekundærbolig i formuesskatten økt fra 40 til 95 prosent. Ifølge Oust har skatteøkningen først og fremst rammet leietakere i form av økt husleie.

– Det er i svært liten grad utleier som tar regningen. I stedet blir leietakerne sittende igjen med hovedbyrden av den økte beskatningen gjennom økte leiepriser, sier han.

– Det er ekstremt urettferdig og bryter fullstendig med idealet om et progressivt skattesystem, sier han og viser til at leietakere er den økonomisk mest vanskeligstilte gruppen på boligmarkedet.

Les også

Vil åpne for bygging av leiligheter på 20 kvadrat – byrådet sier nei

– En skatt på fattigdom

Oust mener skattesubsidiene som gis til selveiere, og mangel på en tilsvarende skattefordel for leietakere, kanskje er det mest urettferdige regimet i det norske skattesystemet.

– Det fører til implisitt beskatning av de økonomisk mest vanskeligstilte, sier han.

Både Solberg- og Støre-regjeringene har økt skattesatsen for sekundærboliger. Skatteøkningene, samt kravet om 40 prosent egenkapital for lån til kjøp av sekundærbolig i Oslo, blir pekt på som årsaker til at leieprisene nå er skyhøye.

– Det virker som om politikerne ikke forholder seg til hvordan markedet fungerer. Økt skatt på sekundærboliger fører først og fremst til økte leiepriser, sier Oust, som kaller det «en skatt på fattigdom».

Les også

Leieprisene steg med 2,7 prosent i de store byene

– Flere selger på grunn av økt skatt

Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, mener prisgaloppen dels skyldes at flere har solgt sine utleieboliger etter at formuesskatten på sekundærboliger økte i 2022.

Han får støtte av Erlend Eide Bø, boligforsker i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

– Skattegrepene har ført til at færre investerer i sekundærboliger, og dermed har det også blitt færre leieboliger på markedet. Dette har medført at leieprisene har steget kraftig, sier han.

Erlend Eide Bø, boligforsker i Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Vil gi leietakere skattefradrag

Begge forskerne er enige om at man burde hatt høyere boligskatt for selveiere.

– Men det er politisk fullstendig dødfødt i et land hvor tre av fire eier sin egen bolig. Politikerne ønsker ikke å straffe selveierne, eller velgerne sine, om du vil. Derfor har mitt forslag vært å gi leietakere en tilsvarende skattesubsidie per hode gjennom skattefradrag i inntektsskatten, sier Are Oust.

På spørsmål om hvorfor politikerne skjerper beskatningen hvis den rammer vanskeligstilte grupper, svarer Oust:

– Enten skjønner de ikke konsekvensene av egen politikk, eller så skyldes det at det store flertallet av velgerne deres tilhører middelklassen og eier sin egen bolig.

Erlend Eide Bø i SSB sier det er et paradoks at staten gir skattesubsidier til de som eier bolig, mens leietakere, som i snitt er dårligere økonomisk stilt, ikke har en tilsvarende fordel.

– Jeg mener man burde skattet primærboliger høyere. Det er mange gode grunner til å redusere skattefordelene ved å eie en bolig, sier han.

Publisert: