Tabbene unge og eldre investorer gjør i aksjemarkedet

Flere typiske feil går igjen blant investorer i både 20-30-årene og 50-60-årene. Her er ekspertenes beste råd for å unngå tabbene.

Tone Trandokken (DNB), Mads Johannesen (Nordnet), Derya Incedursun (Nordea) og Martin Graftås (Sparebank 1 Forvaltning).
Publisert: Publisert:

Spare- og investeringsøkonom Martin Graftås i Sparebank 1 Forvaltning mener atferden til de to aldersgruppene i utgangspunktet ikke er veldig forskjellig, men dataene viser at interessen rundt børs, aksjer og fond er større blant de yngre enn de eldre.

– Min hypotese er at yngre i større grad interesserer seg for børs, aksjer og fond fordi det har blitt veldig tilgjengelig gjennom digitale plattformer og markedskampanjer.

I tillegg oppleves konkurranser som eksempelvis Aksje-NM som spennende. Det samme gjelder ulike nettsamfunn/debattforum hvor investeringer diskuteres flittig.

– Vi ser også at det stadig opprettes børsgrupper- og klubber på landets høyskoler og universiteter. Arrangementer som «Den store aksjekvelden» i regi av AksjeNorge var tidligere stort sett kun besøkt av pensjonister. De siste årene er det de unge som fyller majoriteten av setene, sier Graftås.

Spare- og investeringsøkonom Martin Graftås i Sparebank 1 Forvaltning.

Etter å ha snakket med mange unge, relativt ferske aksje- og fondssparere, har Graftås et inntrykk av at mange er opptatt av kortsiktig trading – han kaller det gjerne gambling.

Som representant for Sparebank 1 Forvaltning, mener Graftås det er en tabbe som går igjen blant yngre investorer.

– Selv om finansteorien sier at du må ta høy risiko for å få høy avkastning, er det ikke slik i praksis. Sannsynligheten for at en høyrisikoaksje «går i vifta» er langt større enn for en lavrisikoaksje, og utfallet er ofte binært, sier Graftås.

To tabber hos 20-30-åringer

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet forteller at det finnes feil som gjøres igjen og igjen, uavhengig av alder.

Han tror den største feilen de fleste gjør, er ikke å vite hva man kjøper. Vet man ikke hva man kjøper, vet man heller ikke hvor stor risiko det er å kjøpe aksjen.

– For min egen del har dette absolutt vært den største lærepengen. Man må gjøre grundig research før man kjøper en aksje, ikke bare «høre på naboen», sier han.

Når det gjelder investorer i 20–30 årene, sier han dette stort sett er ferske investorer. Blant denne gruppen mener han det er spesielt tre feil som går igjen:

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

1. All-in i én aksje: Ofte har yngre og uerfarne investorer en tendens til å legge alle eggene i samme kurv, ofte i aksjer som har steget fort og mye. Dette kan gå bra, men det kan også bli en brutal lærepenge.

2. Ikke vite hva man kjøper: Johannessen sier at tidlig i en investorkarriere kjøper man ofte på tips fra venner, analytikere og investorer. Dette kan noen ganger være en god investering, men det lærer deg ingenting.

– Samtidig har du heller ingen formening om hva som eventuelt kan gå galt, og hva som gjør at det går galt. Dette er viktige ting å vite før du gjør en investering, sier han.

Tre tabber hos 50-60-åringer

Når man kommer opp i årene og har fått mer erfaring, er det ingen selvfølge at det blir tipp-topp. Johannessen trekker frem noen typiske tabber 50-60-åringer gjør.

1. Ikke kutte tap: Man har kanskje gjort en god analyse på et selskap, men kursen faller. Man kvier seg for å kutte tapet og blir sittende igjen med aksjene for lenge. Dette ender ofte med at man selger seg ut på et ugunstig tidspunkt. Dette er derimot en typisk feil som rammer de fleste investorer, uavhengig av alder og erfaring, legger han til.

2. Porteføljesammensetning: Jo eldre og mer erfaren man er, desto mer kapital har man ofte å forvalte. Her kommer sammensetningen av porteføljen inn, forteller Johannessen. Man er nødt til å bygge en portefølje bestående av store, solide aksjer som en grunnmur, og så kan man krydre porteføljen med litt mer risikovillige aksjer på toppen.

– På den måten vil du kunne ta små veddemål som kan gi deg litt ekstra avkastning, samtidig som at om det skulle gå surt, så betyr det lite på totalverdien. Dette blir mer og mer viktig jo eldre og erfaren man er, sier han.

3. Risikojustering: Dette har sammenheng med punktet over. Johannessen mener man bør strebe etter å ha solide, tunge aksjer i bunn, som har en god finansiell balanse og et solid overskudd.

– På toppen av denne grunnmuren kan du ta mer risiko, men det er viktig at det er den veien. Ikke bygg størst posisjoner i selskaper som har svak balanse og som er priset til perfeksjon. Snu om tankegangen og bygg opp porteføljen din med tunge, trygge selskaper.

Aksjemegler Tone Trandokken i DNB.

– De med lite midler tar større risiko

Tone Trandokken har jobbet som aksjemegler i DNB siden 1994. Hun har de siste 18 årene gjort flere observasjoner av hva som skiller yngre og eldre investorer.

– Unge går gjerne inn med mindre volum. I 2020–2021 så vi at unge ofte valgte teknologi og grønne aksjer, men den siste tiden har de valgt større og etablerte selskaper. Kunder fra 50 år har tradisjonelt gått inn med større volum og i de tradisjonelle, etablerte selskapene, sier hun.

At unge, nye investorer går inn med mindre volum kan blant annet forklares med at de har mindre midler å investere.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea viser til forskning om at eldre og rikere investorer gjør det bedre enn unge og mindre bemidlede investorer.

Hun mener det kan være en enkel forklaring bak dette:

– La oss anta at en stor gruppe mennesker begynte å spare i aksjer for 30 år siden. De som oppnådde de svakeste resultatene vil trolig ha tapt mesteparten av investeringen eller uansett gitt opp. De flinkeste vil nok ha fortsatt og blitt rikere. Det medfører at de som investerer i dag og samtidig er eldre bare er et utsnitt av de som begynte å spare for 30 år siden, forteller hun.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

De yngste kan ikke ha spart så lenge, dermed finner vi både dårlige og flinke i den gruppen. Derfor er det trolig seleksjonseffekten som gjør at de eldre er best, sier hun.

– Når det gjelder de rikeste mot de med mindre midler, kan det antas at de med lite midler tar større risiko. For dersom du har 20.000 kroner som du ønsker skal vokse til millioner, må du ta risiko.

På den andre siden: Hvis du har arvet 100 mill. som kommer fra flere ledd i familien, er du kanskje mer opptatt av å ta vare på verdiene, mener Incedursun.

Når det gjelder typiske feil som går igjen hos nye investorer, ofte yngre, mener hun det er særlig to ting som går igjen.

– En nybegynnerfeil er å kjøpe en aksje og så selge den etter en stund hvis aksjekursen faller. I noen tilfeller kan det selvsagt være riktig, men over tid taper du avkastning på å selge hver gang aksjen faller.

Noe annet privatinvestorer ofte gjør feil, er å kjøpe en aksje som andre anbefaler og vente til aksjekursen har steget litt for å være sikker på at dette er en vinneraksje.

– Det er sjelden en god strategi, sier Incedursun.

Går for mange av de samme aksjene

DNB publiserer månedlig aksjehandelsdata. Siste tall viser at det er små forskjeller mellom aksjene unge og eldre investorer går for.

Investorer i aldersgruppen 18–28 år kjøpte mest aksjer i Storebrand, DNB og Pexip. De solgte mest i Equinor, Aker BP og Subsea7.

Investorer i 50-årene kjøpte mest DNB, Telenor og Storebrand. Samtidig solgte de mest i Equinor, Aker BP og Yara International.

Hos Nordnet viser tallene noe litt annet. Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet har hentet ut de mest populære aksjene blant kunder i alderen 18–30 år og 45 år og eldre.

– Som man ser av tallene er det et litt større innslag av vekstaksjer i de unges portefølje kontra hos de eldre. Porteføljen til de eldre har noe mer innslag av store, stabile selskaper, mens de yngre satser mer på mer volatile selskaper, sier Johannesen.

De mest populære aksjene hos Nordnet

Den aller mest populære aksjen hos Nordnet blant begge aldersgrupper er Tesla.

Blant 18–30-åringer kommer så MPC Container Ships, Gamestop og Rec Silicon.

Etterfulgt av Tesla er Aker BP, Telenor og Nordic Semiconductor de mest populære aksjene for investorer over 45.

Publisert: