Bekymret over norsk-svensk strømbrems: – Viktig at markedet fungerer

Bransjesjef Knut Kroepelien liker ikke at strømutvekslingen mellom Norge og Sverige strupes. – Jeg er bekymret for at dette gjør at vi får et mindre effektivt kraftsystem, sier Energi Norge-toppen.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Den siste tiden har skyhøye strømpriser ført til ny debatt om kraftutveksling og hva som kan gjøres for å sikre billig strøm over tid.

Nå har kraftflyten mellom Norge og Sverige kommet i søkelyset, etter at Sverige varslet begrenset strømflyt over grensen fra deres side i lang tid fremover.

Mandag skrev E24 at NVE-myndigheten RME er bekymret og har etterlyst økt åpenhet fra svensk hold om årsakene til begrensningene, som kan føre til dyrere strøm enn nødvendig i Sør-Norge.

Også danske og finske myndigheter er bekymret over svenske begrensninger i kraftutvekslingen med nabolandene.

Tirsdag varslet Statnett at selskapet nå vil gjøre det samme som svenskene, og begrense strømflyten fra Sør-Norge (NO1) til Sverige (SE3).

Statnett sier at de ønsker bedre balanse i kraftutvekslingen mellom landene.

Statnett begrenser strømflyt til Sverige: – Et motsvar

Frykter mindre effektivt system

Administrerende direktør Knut Kroepelien i kraftbransjens organisasjon Energi Norge er bekymret over strømbremsen.

Han ønsker et mest mulig effektivt marked.

– Jeg tenker at det aller viktigste er at systemoperatørene samarbeider for et velfungerende og effektivt nordisk kraftmarked, spesielt i stressede situasjoner, sier Kroepelien til E24.

– Jeg er bekymret for at dette gjør at vi får et mindre effektivt kraftsystem. Man gjør det samme som svenskene gjør, men det betyr ikke at svenskene gjør det som er riktig, sier han.

– Du mener det hadde vært bedre om svenskene økte kapasiteten til Norge enn at vi begrenser vår kapasitet?

– Bakgrunnen for at regulatorene tar tak i dette er at det er svenskene som har problemet og ikke gjør det de skal med å legge til rette for eksport gjennom dette systemet, sier Kroepelien.

– Jeg er bekymret for denne situasjonen og for det Statnett gjør, samtidig som jeg har forståelse for at man på kort sikt må finne en bedre balanse, sier han.

Svenskene holder igjen på strømmen: – Vi er bekymret

Støtter Statnetts grep

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi har etterlyst grep for å bremse de store prisforskjellene mellom sør og nord i Norge. Han støtter Statnetts grep for å sikre bedre balanse overfor Sverige.

– Vi tenker at det Statnett gjør nå er riktig. Ikke fordi vi på noe som helst vis ønsker at systemet ikke skal utnyttes mest mulig effektivt. Men vi mener Statnett bør legge seg på samme kriterier for å frakte kraft mellom Norge og Sverige som det svenskene gjør, i den situasjonen vi er i nå, sier Lockert til E24.

– Vi er opptatt av at prisforskjellene ikke skal bli for store. Dette grepet trekker i hvert fall ikke i feil retning. Dette kan kanskje dra i den retningen at Norden sammen kan finne løsninger på en mer effektiv kraftutveksling, det er jo flere nordiske myndigheter som er misfornøyde med svenskenes praksis, sier han.

Daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi, som organiserer en rekke selskaper i kraft- og nettbransjen.

– Kan få betydning for eksporten

Normalt vil Sør-Norge importere så mye strøm som mulig fra Sverige i perioder hvor prisen på denne siden av grensen. Når svenskene begrenser kapasiteten i nettet, kan dette ha ført til høyere priser enn nødvendig i Norge.

Kroepelien vil ikke spekulere i hvordan prisene vil påvirkes nå som også Statnett begrenser flyten den andre veien.

– Det er ikke Energi Norges rolle å gå inn i hva som kan bli priskonsekvensene. Men det er åpenbart at dette kan få betydning for eksporten fra Sør-Norge, sier han.

Også Lockert mener det er vanskelig å si, og peker på at analytikerne mener det vil ha en begrenset effekt.

– Dette vil variere fra uke til uke, men det vil kunne utjevne prisene mer over tid, sier han.

Vil ikke bremse kablene

Politikere fra blant annet partiet Rødt ønsker å begrense strømeksporten gjennom de nye strømkablene, og frykter at vannmagasinene blir tappet for mye ned. Målet med de nye kablene var å utveksle strøm, men på den nye englandskabelen har det nesten bare vært eksport siden den startet opp i oktober.

Energi Norge mener imidlertid at det er for tidlig å felle noen dom over de nye kablene.

– Det som er bekymringsfullt er at vi har en veldig stram situasjon i energimarkedene i Europa, som skyldes sammenfallet av høye gasspriser, tørrår og høye CO₂-priser. Da er det viktig at markedet fungerer og baserer seg på flyt på mellomlandsforbindelsene. Det er jo det systemet vi skal basere oss på også når det blir vanskelig i et mer fornybart system, sier Kroepelien.

– Generelt sett er vi opptatt av at kapasitetsfastsettelsen på mellomlandsforbindelsene er riktig og skjer i henhold til regelverket. Og så må vi vurdere de forbindelsene etter lengre tid enn bare noen uker, sier han.

– Vi er i samme båt

Lockert håper at Statnetts grep kan bidra til at Sverige blir enig med nabolandene om grep som kan bedre strømutvekslingen.

– Det Statnett gjør nå, er å fokusere på at vi er i samme båt, og at de nordiske operatørene må jobbe innenfor de samme reglene, sier han.

– Det er også et slags svar på tiltale på hva man har av egnede virkemidler for å gjøre noe med forskjellene i strømpriser. Det er ikke slik at Statnett nå struper forbindelsene, men de legger opp til samme systemdrift som svenskene. Og det må jo være greit for Sverige, sier Lockert.

Statnett skal ha et møte om saken med Svenska kraftnät senere denne uken.

Publisert: