Eiendomsmegler 1 BV får gebyr på 300.000 for brudd på hvitvaskingsreglene

Etter Finanstilsynets vurdering skyldes uaktsomheten styrets manglende oppfølging av hvitvaskingslovens krav, men mener likevel at det kan ha sviktet på flere nivåer i foretaket.

Finanstilsynets lokaler i Oslo.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Torsdag morgen varsler Finanstilsynet at Eiendomsmegler 1 BV ilegges et overtredelsesgebyr på 300.000 kroner.

Selskapet sendte inn informasjon 27. august, 8. september og 6. desember 2021. Det ble varslet mulig vedtak om overtredelsesgebyr 16. desember i fjor.

«Enige i at det foreligger mangler»

Finanstilsynet mener selskapet hadde betydelige svakheter, og at foretaket ikke oppfylte kravene til risikovurdering på en tilstrekkelig måte.

I varselet påpekte tilsynet at det var en «geografisk risiko» knyttet til at megleren ikke kjenner området den selger boliger i, og trekker frem Aker Brygge, Tjuvholmen og Bjørvika som steder med kjent høy forekomst av geografisk.

Videre meldte tilsynet om at risikoen også kan knyttes til at virksomheten som drives fra et lite sted hvor risikoen kan knyttes til kjente kunder, eller at kunden har tilhørighet i et skatteparadis eller høyrisikoland.

Foretaket har erkjent at vurdering og begrunnelse av risiko ved egen virksomhet og kundeforhold er mangelfull.

De sier videre at de «i sin helhet er enige i at det foreligger mangler, men vil ikke si seg enig i at det ikke er foretatt vurderinger. Tilbakemeldingene vil tas til etterretning og vil utbedres.

Vedtaket kan påklages innen tre uker.

Ikke dokumentert tilstrekkelige kontrollrutiner

Finanstilsynet påpekte i varselet at ettersom selskapet ikke hadde en tilstrekkelig identifisering og vurdering av konkrete risikoer, så var ikke rutinene heller egnet til å håndtere identifisert risiko.

Selskapet har heller ikke dokumentert å ha tilstrekkelige kontrollrutiner, skriver Finanstilsynet.

Eiendomsmegler 1 BV har ikke dokumentert eller hatt innsigelser til Finanstilsynets vurderinger av foretakets rutiner, og dermed opprettholdes vurderingen at selskapet ikke oppfyller kravet til rutiner i hvitvaskingsloven.

Tilsynet påpekte også at det i en av sakene forelå flere indikatorer på mistenkelige forhold knyttet til en over-innbetaling som senere ble tilbakebetalt, og oppdeling av innbetalingene i mange transaksjoner. Dette hadde ikke selskapet tatt hensyn til i risikoklassifiseringen, og heller ikke foretatt nærmere undersøkelser av.

Uaktsomhet skyldes manglende oppfølging

Tilsynet skriver videre at eiendomsmeglingsforetak må forventes å ha rutinger og gjennomføre systematiske tiltak for å kunne oppfylle kravene de er underlagt.

Samtidig påpekes det at det er ledelsens ansvar å ha faste, oppdaterte rutiner for hvordan de skal gjennomføre nødvendige tiltak, og at styret må påse at virksomheten kontrolleres på en betryggende måte.

Etter Finanstilsynets vurdering skyldes uaktsomheten styrets manglende oppfølging av hvitvaskingslovens krav, men mener likevel at det kan ha sviktet på flere nivåer i foretaket.

Publisert: