Skyhøye strømregninger i desember til tross for statens strømpakke

Norske familier får mer enn doblet sin strømregning for desember i år sammenlignet med hva de har betalt tidligere år. Dette gjelder selv om staten i år tar 55 prosent av kostnadene over 70 øre pr. kWh.

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen la 11. desember frem regjeringens strømpakke.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Den gjennomsnittlige strømprisen for Sør-Norge handlet på børsen NordPool ser ut til å bli 177 øre for desember. Dermed er det nå mulig å regne ut hvor mye støtte staten vil gi til husholdninger i Sør-Norge for julemåneden.

Snittprisen i Trøndelag og i Nord-Norge ser ut til å bli på 61 øre.

De som bor der, er dermed så heldige at de faller under statens støttegrense på 70 øre.

Regjeringen har selv brukt to eksempler:

Det ene er en (trolig enmanns) husholdning i leilighet med et årlig forbruk på 11.000 kWh. Gitt et standardforbruk i desember vil en slik strømkunde i Sør-Norge få ca. 980 kroner i støtte, viser Aftenposten/E24s utregning.

Men denne personens samlede strømregning, inkludert nettleie og avgifter kommer likevel på rundt 2.750 kroner. Dette er gitt at hen har en gunstig spotprisavtale uten noen påslag.

Regjeringens andre eksempel er en familie i Sør-Norge i en enebolig som bruker 26.000 kWh i året. Denne familien vil få en støtte på ca. 2400 kroner for desember. Men den totale strømregningen til familien kommer likevel helt opp i ca. 6.500 kroner.

Se også figuren under her for andre nivåer av forbruk av strøm i desember.

Feltet som er farget lilla på toppen av hver stolpe er hvor mye statens støtte barberer bort av den totale strømregningen for desember. Det blå feltet er hvor mye strømregningen til en husholdning da til slutt ender på.

Alle regneeksemplene er for kunder av Norges største nettselskap Elvia som har nesten én million kunder. Og det er gitt at snittprisen for desember lander på 177 øre på NordPool.

Strømregningen mer enn dobles

Til tross for den statlige strømpakken så blir altså strømregningene for desember temmelig høye.

I årene 2016–2020 var snittprisen på NordPool for desember måned i Sør-Norge på 34 øre mot nå i år 177 øre. Det er en økning på over 400 prosent.

Fordi staten dekker 55 prosent av prisen over 70 øre pr. kWh og nettleien har ligget noenlunde stabilt, så øker likevel ikke den totale strømregningen i desember på langt nær så mye.

Men sammenlignet med snittet av strømregningene for desember i årene 2016–2020, så mer enn dobles likevel strømregningen for norske familier i desember i år.

Og dette er altså etter at staten har gitt sin støtte for desember.

Se også figuren under. Regnestykkene er gitt en del forutsetninger om ingen endringer i nettleien de siste årene og at kunden alltid har betalt spotpris uten påslag.

Regnestykkene blir derfor noe røffe. Men de angir likevel rimelig greit nivåene i forskjell på strømregningen i desember i år og snittregningen de foregående fem årene.

Staten dekker 27 prosent i desember

Selve regnestykket for statens støtte er at staten tar 55 prosent en strømpris på over 70 øre pr. kWh. Disse 55 prosentene regnes av den gjennomsnittlige børsprisen for desember. Den ser som før nevnt ut til å bli 177 øre.

Det betyr at staten dekker 58,9 øre pr. kWh, eller 33 prosent, av den gjennomsnittlige strømprisen på NordPool i Sør-Norge for måneden.

Men fordi nettleien kommer på toppen, så faller statens andel av den totale strømregningen til en husholdning i desember i år ned til rundt 27 prosent.

Statlig reduksjon av gevinst

Det blir likevel feil å si at staten tar 27 prosent «av regningen», eller at staten tar på seg 27 prosent «av kostnaden».

For selv om staten dekker 55 prosent av strømprisen over 70 øre, så tjener staten likevel fortsatt på hvert øre som strømprisen stiger.

Aftenposten/E24 har tidligere anslått at mellom 60–70 prosent av overskuddene til kraftbransjen i Norge til slutt havner hos staten.

Det skjer gjennom en kombinasjon av skattlegging av overskuddene for alle kraftprodusenter og økte tilbakeholdte overskudd og utbytter fra statens eget kraftselskap Statkraft.

Med dagens skyhøye priser er hvert øre strømprisen stiger å regne som ren ekstrafortjeneste.

Selv om staten dekker 55 prosent av strømpriser over 70 øre, så tjener altså staten fortsatt mellom 5–15 prosent på hvert øre, eller hver krone, strømprisen stiger utover 70 øre.

Det blir derfor mer riktig å si at statens gevinst blir redusert gjennom regjeringens strømpakke.

Strømpakken reduserer således statens gevinst for desember måned med ca. 3 milliarder kroner.

Dette er gitt at alle landets husholdninger har hatt et strømforbruk i desember i år som er noenlunde likt de foregående årene.

Endringslogg, 30.12.2021 kl. 22.08 I en første versjon av denne artikkelen ble de heldige trønderne og nordlendingene endret ved en såkalt inkurie til at de er uheldige. Dette er nå endret tilbake. Betydningen «heldige» sikter til at de har så lave strømpriser at de ikke trenger statens strømpakke.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: