Biden legger frem nye, tøffere valutasanksjoner og eksportkontroll

President Biden sa under en tale torsdag kveld at det samlede beløpet av nye sanksjoner vil ramme 1.400 milliarder dollar i russiske eiendeler.

Publisert: Publisert:

USAs president Joe Biden sier under en tale til nasjonen torsdag kveld at de innfører nye, kraftige sanksjoner mot Russland.

– I dag godkjenner jeg ytterligere sterke sanksjoner og nye begrensninger på hva som kan eksporteres til Russland, sa Biden, og la til:

– Dette kommer til å koste Russlands økonomi stort umiddelbart, og over tid.

– Alt vil bli fryst

I tillegg vil det bli innført sanksjoner mot ytterligere fire russiske storbanker, sier presidenten.

Blant dem er Russlands to største banker, Sberbank og VTB Bank.

VTB er en av de største finansielle institusjonene USA noen gang har ilagt sanksjoner, noe som sender et tydelig signal om at USA holder ord hva gjelder å påføre Russland seriøse økonomiske konsekvenser, skriver det amerikanske finansdepartementet i en melding.

– Vi vil begrense Russlands mulighet til å gjøre handel i dollar, euro, pund og yen, sa Biden på pressekonferansen.

– Alt de har i USA vil bli fryst.

Biden sa også at det samlede beløpet av sanksjonene vil ramme 1.400 milliarder dollar i russiske eiendeler.

I tillegg sanksjoneres en rekke navngitte familier med tilknytning til Putin og medlemmer av den finansielle eliten i Russland.

USA begrenser også Russlands tilgang til databrikker for luftfarten, forsvaret og teknologi. Dette legges til sanksjonene over listen av russiske eliter som amerikanske selskaper ikke får samarbeide med.

– Dette er et planlagt angrep. Putin har planlagt dette i lang tid.

Eksperter: Slik påvirkes dine investeringer av Ukraina-konflikten

For å gjøre internasjonale betalinger i dollar, må russiske banker være medlemmer i Swift-systemet. Mange betegner dette som selve «atomknappen» i de økonomisk sanksjonene overfor Russland, skrev Aftenposten/E24 tidligere torsdag. Foreløpig er ikke Russland, eller russiske banker stengt ute av dette.

Biden mener at dagens sanksjoner er like ille som å stenge Russland ute av SWIFT-systemet, og svarer på spørsmål om hvorfor man ikke har utstengt landet fra betalingssystemet at europeiske land ikke har ønsket å gå videre med et slikt tiltak.

Liten tro på effekt av sanksjoner

Selv om Vesten mener sanksjonene vil være knusende for Russland, mener Nupi-forsker Marianne Riddervold at dette ikke vil være så ødeleggende for Putin som den amerikanske presidenten gir uttrykk for.

– Vil sanksjonene ha noen effekt?

– Jeg tror ikke det. Ikke på kort sikt. Jeg tror Putin har kalkulert inn kostnadene på forhånd, og jeg tror han drives av helt andre logikker enn det vi tradisjonelt legger til grunn for utenrikspolitiske valg, sier Riddervold.

Akademikeren mener sanksjoner mot Putin som person må være målrettet for at de skal fungere.

– Det er ikke så vanlig å sanksjonere et statsoverhode. Det er ikke så ofte USA gjør det. Man gjorde det med Maduro, men man endte opp med å ikke finne hans personlige verdier, sier Nupi-forskeren med henvisning til presidenten i Venezuela.

Riddervold sier det kan være vel så effektivt å innføre sanksjoner mot Putins nærmeste allierte, da dette kan undergrave presidentens styrke internt.

Samtidig mener hun Biden har rett i at Putin ønsker en ny Sovjetunion.

– Putin har en grunnleggende ide om at oppløsningen av Sovjetunionen var en tabbe.

SANKSJONERT: Russland og dets mektige blir i disse dager gjenstand for sterke sanksjoner fra Vesten.

– Ingen planer om å snakke med Putin

– Putin kommer til å være en paria på den internasjonale scenen.

En paria er en betegnelse for en uønsket og utstøtt person eller gruppe, ofte nederst på samfunnsstigen

Biden sier videre at de vil gjøre det de kan for å ikke eskalere konflikten videre, og at Nato-landene står mer samlet enn noensinne.

– Jeg har ingen planer om å snakke med Putin.

Han sier også at USA ikke sender soldater til Ukraina, men at de vil forsvare hver tomme av Natos territorium.

– Putin har større ambisjoner for Ukraina. Han vil reetablere Sovjetunionen

Publisert: