Nederlag for Petromena

Retten mener selskapet misligholder milliardlån.