Du kan få skattebot

Dersom du unnlater å føre opp en inntekt, kan du bli straffet med bøter på opptil 60.000 kroner.