• – At arbeidsløysa er litt lågare i Hordaland, skuldast at vestlandsindustrien er mykje knytt til olje og gass, og her held produksjonen seg meir stabil. I bygg-, anlegg- og industrinæringa slit dei meir, meiner Kenneth Stien. FOTO: Helge Sunde

72,3 prosent fleire ledige

Men Hordaland ligg under landssnittet.