Sykehusstreiken stanset med tvungen lønnsnemnd

Regjeringen avblåste søndag sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd på grunn av fare for liv og helse. Arbeidstakersiden er skuffet.

Publisert Publisert

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ser ikke noe annet valg enn å stanse sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

  • NTB

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avblåste søndag sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd på grunn av fare for liv og helse.

– Dette misliker jeg veldig sterkt, men jeg har ikke noe annet valg enn å avblåse streiken på grunn av fare for liv og helse, særlig for kreftpasientene i Østfold, sier Hauglie.

Statsråden innkalte partene i arbeidskonflikten i sykehussektoren til et møte klokka 16. Der informerte hun om at det ble tvungen lønnsnemnd. Begrunnelsen er at den varslede opptrappingen av sykehusstreiken ifølge Helsetilsynet ville føre til fare for liv og helse.

– Jeg forhørte meg om det var mulig å avblåse streiken på en annen måte, men det bekreftet de at det ikke er, og da hadde ikke jeg noe annet valg enn å gripe inn, sier Hauglie.

Sykehusstreiken startet 29. mai og ble først trappet opp 11. juni. Seks helseforetak ble rammet. De fagorganiserte streiket for at også ansatte i mindre deltidsstillinger skal få pensjon fra første krone.

Skuffelse over streikestopp

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, mener regjeringen med å avblåse streiken undergraver streikeretten.

– Vi er overrasket, skuffet og sinte over at regjeringen stopper sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det er sterkt provoserende at høyreregjeringen griper inn i streikeretten og hindrer en kamp vi fører for noen av dem med de dårligste vilkårene i norsk arbeidsliv, sier hun.

Leder av YS Spekter og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, mener streiken har vært forsvarlig og at de streikende forbundene har tatt nødvendig hensyn til liv og helse.

– Jeg tar til etterretning statsrådens varsel om tvungen lønnsnemnd og beklager at en viktig og rettferdig sykehusstreik nå må avbrytes. Dette kunne vært unngått om arbeidsgiver hadde benyttet seg av muligheten til å søke om dispensasjoner, sier hun.

Ruud Thorkildsen understreker at de vil fortsette kampen for pensjon fra første kroner selv om streiken er over.

Spekter fornøyd

Arbeidsgiverforeningen Spekter på den andre siden, sier de nå er klare for å legge streiken bak seg.

– Vi tar regjeringens avgjørelse om tvungen lønnsnemnd til etterretning. Det er bra at streiken LO/YS iverksatte er over, slik at driften i sykehusene kan gjenopptas og tilbudet til pasientene normaliseres, sier direktør Anne-Kari Bratten.

De sykehusansatte varslet en ytterligere opptrapping av streiken mandag. YS Spekter sa de ville ta ut nye 56 Delta-medlemmer, mens LO ville trappe opp streiken med i alt 87 medlemmer. Totalt ville 810 sykehusansatte ha vært i streik fra mandag, dersom regjeringen ikke hadde satt en stopper.

– Måtte gripes inn

Hauglie forklarer at den siste rapporten regjeringen fikk fra Helsetilsynet om den varslede opptrappingen, viser at streiken ville gå utover kritiske funksjoner ved flere sykehus.

– Det er svært alvorlig. Helsetilsynet mener at streiken må avblåses hvis ikke vil det bli fare for liv og helse. Derfor måtte det gripes inn, sier hun.

Fagforeningene har tidligere uttalt at de har vært forsiktige med å ta ut for mange i streik for å unngå at de blir rammet av tvungen lønnsnemnd, som skjer om streiken truer liv og helse.

Publisert