Sveiseproblemer i Asia for Equinors prestisjeprosjekt i Barentshavet

Skipet skal produsere olje under tøffe forhold i Barentshavet, men Equinor oppdaget at sveiser som holder det sammen ikke er gode nok. Selskapet vil ikke si når Johan Castberg-feltet kan starte opp.

Arbeidere på Sembcorps verft i Singapore under bygging av et annet produksjonsskip tilbake i 2016. Nå har Equinor oppdaget at verftet ikke har levert tilstrekkelig kvalitet på sveisingen på Johan Castberg-skipet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Oljefeltet ligger godt på vei mot Bjørnøya. Lenge så det ut til at utbyggingen av de tre funnene som utgjør Johan Castberg-feltet – rundt 240 kilometer fra Hammerfest, over halvveis til Bjørnøya – ikke ville bli noe av.

Oljeprisen var for lav. Investeringen på på 100 milliarder for høy.

Men så startet Equinor et omfattende kuttarbeid. Kostnadene ble redusert til 49 milliarder kroner. Løsningen var et produksjonsskip og ingen oljeterminal på land.

Fra å måtte ha en oljepris på over 80 dollar, tåler Equinor nå under 35 dollar.

Byggingen av Johan Castberg-feltet kunne begynne.

Men nå er det skjær i sjøen. Equinor har hele tiden sagt at oppstart av oljeproduksjonen skal skje i 2022. Nå vil ikke selskapet lenger si noe om når Johan Castberg-skipet kan levere olje.

En forklaring er at koronapandemien har rammet arbeidet på verftet i Singapore. Men det er ikke alt. Det er også bekymring for kvaliteten på arbeidet som er blitt gjort på verftet.

Slik skal Johan Sverdrup-skipet se ut når det er ferdig og på plass i Barentshavet.

Skroget til skipet bygges ved Sembcorps verft i Singapore. Den såkalte dreieskiven, som gjør at skipet kan ligge forankret og koblet til brønnene, ble bygget i Dubai. De to siste modulene ble sendt fra verftet der til Singapore i slutten av april, meldte SBM 27. april.

Egentlig skulle skipet så transporteres på tungtransportfartøy fra Singapore til Kværners verft på Stord i første kvartal i år, for å gjøres ferdig i Norge.

Men hos Sembcorp sitt verft sliter de med framdriften. Selskapet meldte midt i mai at de var hardt rammet av konsekvensene av koronapandemien. På grunn av restriksjoner for arbeidsreiser ble arbeidsstyrken på verftet redusert fra 20.000 til 850 – noe som i praksis stoppet all framdrift på byggeprosjektene.

De siste modulene til oppankringssystemet til Johan Sverdrup-skipet seilte fra Dubai i slutten av april.

Tester alt

I mars, to dager før Norge stengte ned, holdt Equinor fast ved at Johan Castberg-feltet i Barentshavet skal starte produksjonen i slutten av 2022.

Da hadde analysebyrået Rystad Energy skrevet at en måtte forvente forsinkelser fra verftene i Kina, Sør-Korea – og Singapore, hvor skipsskroget til Castberg bygges.

Ytterligere spredning av koronaviruset kunne gi forsinkelser opp til 12 måneder, sa Rystad Energy i mars. Nå mener analysebyrået at oljefeltet i Barentshavet ikke vil starte opp produksjonen før nærmere midten av 2023 – og Equinor vil heller ikke svare på om de står fast på start i 2022.

– Vi jobber med å få en oversikt over hva koronapandemien vil bety for prosjektene våre. Så nå er det krevende å si noe om tidsløpet for Johan Castberg-prosjektet. Verftet i Singapore var stengt til 1. juni, og selv om det har åpnet nå, er aktiviteten svært begrenset, sier talsperson Fredrik Jebsen Bråten.

Men det er ikke bare korona-konsekvenser som rammer det prestisjetunge Castberg-prosjektet – som blir Equinors første oljefelt i Barentshavet. Equinor har oppdaget kvalitetsproblemer med sveisene på skipsskroget på verftet i Singapore.

– Vi har fulgt vårt standard inspeksjonsprogram for Johan Castberg-skipet for å verifisere kvaliteten på sveisingen under sammenstillingen. Det innebærer at vi tar stikkprøver og ved flere feil enn akseptabelt øker vi testingen. Sist høst oppdaget vi en del feil på sveisingen i sammenstilling, sier Jebsen Bråten.

Funnene gjorde at Equinor besluttet å teste absolutt alle sammenstillingssveisene.

– Vi etablerte et ekspertteam for å bistå i kvalitetssjekk av sveisene og overvåke den lokale testingen. Vi skal ha kontroll på kvaliteten. Da må sveisingen og sammenføyningen av skipet selvsagt være helt riktig, sier Jebsen Bråten.

Equinor mener nå imidlertid at sveiseproblemene er håndterbare.

– For framdriften i prosjektet er det koronasituasjonen og manglende tilgang til arbeidskraft som gir utfordringer.

– Men sveisekontrollen gir merarbeid?

– Noe merarbeid blir det og alle feil skal korrigeres. Dette blir enda en ting må vi håndtere i en allerede krevende situasjon.

– Hvilken kontakt har dere med verftet?

– Vi er i løpende dialog. Egenkontrollen på verftet har ikke vært sånn den skal være. Nå får vi egne folk til å gå inn og kvalitetssikre sveisene.

Tross sveisefeilene er ikke Equinor bekymret for kvaliteten på det øvrige arbeidet.

– Vi følger prosjektet tett. Dette viser at kontrollrutinene våre fungerer og at vi fanger opp feil, sier Jebsen Bråten.

Talsperson Fredrik Jebsen Bråten i Equinor mener hovedproblemet for Castberg-prosjektet nå er koronakonsekvenser, men at dårlig sveising gir selskapet enda mer å håndtere.

Vet ikke fordeling av ekstraregning

Equinor vil heller ikke gå inn på økonomiske konsekvenser av for dårlig sveisekvalitet og merarbeidet dette medfører.

Selskapet vil fortsette med den tette oppfølgingen av Castberg-prosjektet på verftet i Singapore fram til skipet transporteres til Norge.

– Både på tidspunkt for avreise og økt kost, må vi komme tilbake til. Det gjelder også fordelingen mellom oss og verftet. Nå jobber vi for å få ferdigstilt skipsskroget, med den kvaliteten det skal ha.

– Castberg-skipet skal ligge langt nord i Barentshavet, i tøffe forhold. Hva betyr det for arbeidet dere gjør?

– Vi må ha kontroll på kvaliteten og integriteten til skipet. Det er det viktigste for oss. Derfor gjør vi dette nå, mens skipet ligger i dokk.

– I hvilken tilstand kan Castberg-skipet forlate verftet?

– Vi har utvidet inspeksjonen til å gjelde alle sveiser, nettopp for å sikre integriteten og at skipet skal være i så god stand som det skal være for å operere.

– Både Goliat-plattformen og Martin Linge-plattformen kom til Norge med store mangler, noe som medførte omfattende merarbeid her. Vurderer dere å gjøre det samme med Castberg, altså gjøre mer av jobben i Norge?

– Vi mener det ikke er relevant å sammenligne dette prosjektet med Goliat og Martin Linge, så det vil jeg ikke kommentere, sier Jebsen Bråten.

Flere Asia-skandaler

Johan Castberg-feltet er det andre oljefeltet som bygges ut i Barentshavet – og den utbyggingen som ligger klart lengst nord.

Den første utbyggingen var Goliat-feltet, som ligger nærmere Hammerfest. Goliat-plattformen ble bygget i Korea, ble kraftig forsinket og langt dyrere en budsjettert.

Plattformen forlot også verftet full av farlige feil, noe som medførte at mye og dyrt arbeid måtte gjøres da plattformen hadde ankret opp i Barentshavet.

Også Martin Linge-plattformen, som Equinor tok over fra Total, kom til Rosenberg-verftet i Stavanger med mange mangler.

En tredje utbygging med omfattende problemer er Yme, hvor plattformen bygget i Abu Dhabi var i så dårlig stand at den ble hentet fra feltet i Nordsjøen, sørvest for Egersund, og sendt til opphogging.

LES MER OM GOLIAT-SKANDALEN HER: SLIK HOLDT ET ITALIENSK OLJESELSKAP NORSKE MYNDIGHETER FOR NARR

Forventer utsettelse

Analysebyrået Rystad Energy tror ikke lenger på oppstart av Johan Castberg-feltet i 2022. Da har senioranalytiker Emil Varre Sandøy kun sett på hvordan koronasituasjonen påvirker byggingen.

– Equinor har så langt ikke sagt noe annet enn at de forventer oppstart sent i 2022. Vi mener at det er uunngåelig, slik situasjonen er nå, at det blir forsinkelser. Koronapandemien gjør at ting går tregere. Hvis skipsskroget blir ett år forsinket ut fra verftet, skal det gå ganske på skinner ellers for at de skal rekke startdatoen, sier Sandøy.

Han forventer nå en oppstart før sommeren i 2023.

– Slik vi ser det, gjør ikke utsettelsen så mye. Johan Castberg-feltet skal produsere i mange år. Dette er en veldig sentral utbygging for videre leting i denne delen av Barentshavet, fordi nye funn kan knyttes opp til Castberg. Og det er viktig, fordi leting i andre deler av Barentshavet ikke har gitt de resultatene oljeselskapene håpte på.

Aftenbladet/E24 har forsøkt å få en kommentar fra Sembcorp, men ikke fått svar fra verftet. Talsperson David Wong sa i mars at selskapet jobber for å levere prosjektene «sikkert, effektivt og i henhold til våre kunders forventning».

Publisert: