Canadisk laksesjokk for Mowi: – Vil få store konsekvenser

Oppdrettsnæringen i Canada nærmer seg full krise etter sjokknyheten om utfasing av flere anlegg på vestkysten. – Vi er overrasket over både avgjørelsen og timingen, sier Mowis pressesjef.

MÅ AVVIKLE: Canadiske myndigheter vil tvinge Mowi til å avvikle store deler av sin lakseproduksjon på landets vestkyst.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Canada har besluttet å fase ut oppdrettslisenser rundt Discovery Islands i British Columbia fra 30. juni 2022.

Sjokkavgjørelsen tas av hensyn til den lokale urbefolkningen, som er bekymret for negativ påvirkning på villaks i området.

– Denne avgjørelsen, og også timingen av den, kommer overraskende på næringen. Vi jobber nå med å sette oss inn hva dette betyr for vår virksomhet i regionen, sier Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør i Mowi.

Canada er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, med en årlig produksjon på nær 150.000 tonn. Bare Norge, Chile og Skottland er større.

I spissen står norske selskaper som Mowi, Cermaq og Grieg Seafood. Mowi er klart størst, med anlegg både på vest- og østkysten av landet, og produserte 54.000 tonn laks i Canada i 2019.

Med et pennestrøk fra myndighetene ryker nå lisenser som representerer 10.000–12.000 tonn i slaktevolum fra 2022.

Ifølge Hjetland er det foreløpig uklart om Mowi vil ha mulighet til å kompensere for dette volumtapet med økt produksjon i andre områder.

– Vi vet foreløpig ikke hvilket handlingsrom vi har videre. Men det er helt klart at denne avgjørelsen vil få store konsekvenser for verdiskapingen i grisgrendte strøk på Canadas vestkyst, sier Hjetland.

Kursgraf Mowi
OVERRASKET: Mowi og kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland.

Under press i flere år

Mowi faller over én prosent på Oslo Børs fredag.

Selv om den utfasingen som nå skjer på Discovery Islands er overraskende, er det ingen tvil om at Canadas laksenæring har vært under press fra flere hold i mange år.

Både miljøvernorganisasjoner og urbefolkningen First Nations har vært kritiske til konsekvensene av rømt oppdrettslaks og høy konsentrasjon av lakselus i merdene, siden dette blir ansett som en trussel mot villaksen.

Les også

Laksefamilie med oppkjøp til 126 millioner

I 2019 annonserte Canadas liberale parti, som ledes av statsminister Justin Trudeau, et mål om at all lakseoppdrett i British Columbia skal skje i lukkede merder i løpet av fem år.

Ambisjonen ble gjentatt av landets fiskeriminister Bernadette Jordan i midten av november i år.

Blant alternativene som vurderes til åpne merder, er å flytte hele produksjonen i landbaserte anlegg, lukkede fjordanlegg eller offshoreinstallasjoner.

Omleggingen vil uansett pålegge næringen investeringer på mangfoldige milliarder kroner.

– Vi har ikke hørt noe mer om denne saken, og kan ikke spekulere i hva dette vil bety for oss, sier Hjetland.

Vil flytte produksjon til andre anlegg

Kommunikasjonssjef i Grieg Seafood, Kristina Furnes, skriver i en e-post til E24 at ett av selskapets 20 anlegg i British Columbia blir påvirket av avgjørelsen.

– Vi ser nå på hvordan vi heller kan øke produksjonen tilsvarende på andre anlegg i regionen, skriver Furnes.

Furnes skriver at Grieg Seafood helhjertet støtter at hver urbefolkningsnasjon får større råderett over sitt tradisjonelle område.

– Generelt er vi positive til og har tro på videre utvikling i British Columbia. Det må skje på urbefolkningsnasjonenes premisser, noe vi støtter og jobber med, skriver hun.

NEGATIV: Canadas statsminister Justin Trudeau og hans parti vil avvikle oppdrett i åpne sjøanlegg innen 2025.

– Ingen indikator

Canadas lakseindustri sysselsetter over 11.000 mennesker, primært i perifere kystområder.

– Den overveldende beskjeden fra First Nations i området er at de ikke vil ha disse oppdrettsanleggene her. De føler at de burde ha en innflytelse på sine fjordområder, og jeg er enig med dem, sier fiskeriminister Jordan til den canadiske nyhetskanalen CBC.

Les også

Derfor jobber tidligere Mowi-topp for oppdrett på land: – Vi vil få manko på laks

Høvding Darren Blaney fra Homalco-stammen uttaler til samme kanal at han er fornøyd med utfallet, og viser til den kulturelle betydningen av laks for stammen hans.

– Den ville laksestammen har vært på vei ned i flere år. Laks er motstandsdyktig, så hvis vi gir dem mulighet, tror jeg de ville begynne å bygge seg opp igjen, sier Blaney til CBC.

First Nations stilte et krav om fjerning av Discovery Islands-anleggene i september, men fikk da som svar fra Canadas fiskeridepartement at de utgjorde «minimal risiko» for villaksen i området, basert på ni ulike vitenskapelige studier.

Påvirkningen fra lakselus ble imidlertid ikke vurdert i studiene.

Ifølge fiskeriministeren betyr ikke dagens beslutning at landets øvrige oppdrettsanlegg vil lide samme skjebne.

– Discovery Islands er ett område, det er ikke en indikator på hvordan alt vil utvikle seg videre, sier hun til CBC.

Publisert: