Telenor skriver ned hele Myanmar-investeringen på 6,5 mrd.

Inntoget i Myanmar startet som en kjempesuksess for Telenor, men på kort tid har urolighetene i landet snudd situasjonen på hodet. Nå skriver telegiganten ned hele investeringen til null.

Konsernsjef Sigve Brekke (t.v.) og Asia-sjef Jørgen Arentz Rostrup i Telenor
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– I Myanmar opplever vi en uoversiktlig og usikker situasjon. Vi er dypt bekymret for utviklingen i landet, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en uttalelse.

Militærkuppet 1. februar og urolighetene i Myanmar, landet som også er kjent som Burma, får Telenor til å ta to store grep i kvartalsregnskapet som ble sluppet tirsdag.

Myanmar holdes nå utenfor Telenors guiding (prognoser) for 2021 «på grunn av usikkerheten i landet» og hele investeringen skrives ned til null.

Det betyr at Telenor tar et tap i regnskapet sitt på 6,5 milliarder kroner, hvorav 3,6 milliarder er tilknyttet utstyr og eiendommer.

– På bakgrunn av stadig dårligere utsikter for økonomien og forretningsklimaet i landet, kombinert med en forverret sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon, ser vi få tegn til bedring i tiden fremover. Det er grunnen til at vi velger å nedskrive hele verdien av Telenor Myanmar, sier Sigve Brekke videre.

Telenor opplyser at militærregimet siden 1. februar «har beordret diverse nettverksbegrensninger for alle operatører» og at de siden 15. mars har «beordret en nasjonal nedstengning av mobildata». Lengden på dette mobildataforbudet er «høyst usikkert», ifølge Telenor.

«Nedstengningen har ikke blitt løftet og fallet i omsetning har fortsatt gjennom april 2021», opplyser Telenor i kvartalsregnskapet.

Hvis ikke utviklingen i Myanmar snur, kan satsingen nå ende som det andre store nederlaget for Telenor i Asia. For selv om mange av satsingene har gått bra, tapte Telenor rundt 25 milliarder kroner da de måtte trekke seg ut av India i 2017.

Les kvartalsrapporten her

Selv om Telenor har tatt Myanmar ut av konsernets prognoser for 2021, er hovedpunktene fortsatt de samme som de som ble presentert i februar:

  • Telenor forventer abonnements- og trafikkinntekter «rundt samme nivå» som i 2020
  • Brutto driftsresultat (EBITDA) ventes også «rundt samme nivå som i 2020»
  • Driftsmessige investeringer forventes å tilsvare 15 til 16 prosent av driftsinntektene.
EN ANNEN TID: Situasjonen så helt annerledes ut da Telenor gikk inn i Myanmar i 2014, enn den gjør nå. Her er daværende næringsminister Monica Mæland (H) og Telenor-sjef Sigve Brekke, som da var Asia-sjef, avbildet under det norske statsbesøket i landet i desember 2014.

Halvert inntekt fra sine 18,2 millioner kunder

Telenor gikk inn i Myanmar i 2013 og åpnet mobilvirksomheten i 2014, i forbindelse med at Aung San Suu Kyi ble løslatt fra husarrest og militærjuntaen åpnet for valg. Telenors inntreden hadde solid støtte fra regjeringen og satsingen ble også en suksess – langt raskere enn forventet.

Myanmar ble en viktig ny vekstdriver for Telenor i Asia, som også har virksomhet i Bangladesh, Pakistan, Malaysia og Thailand.

1. februar i år endret situasjonen seg brått. De militæret satte i gang et kupp og tok makten fra de folkevalgte, noe som har skapt mye uro, store demonstrasjoner og vold mot sivilbefolkningen.

Militærregimets begrensninger på mobilnettene førte til at Telenors daglige trafikk- og abonnementsinntekter «ble omtrent halvert», ifølge Telenor.

Konsernet sikret seg 2,0 millioner nye kunder i kvartalet og endte dermed med 18,2 millioner kunder totalt (flere brukere har flere simkort i Myanmar og Asia generelt, noe som gjør at kundetallet blir «blåst opp»).

Situasjonen har satt Telenor i en svært krevende situasjon. Samtidig som Telenor ønsker å beskytte sine ansatte og den suksessrike milliardinvesteringen som er gjort, har selskapet også ønsket å vise motstand mot kuppet og militærets innskrenkning av demokratiske rettigheter.

I februar fortalte konsernsjef Sigve Brekke at det militæret hadde beordret Telenor å stenge nettet. Telenor etterlevde pålegget, men har vært tydelige med sine sterke bekymringer. Det gjør selskapet også nå:

– Telenor oppfordrer myndighetene i Myanmar til å umiddelbart gjenopprette tilgang til kommunikasjonstjenester og å respektere menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Myanmar-tap gir milliardunderskudd

Ser man på Telenor-konsernets regnskap setter tapet i Myanmar spor etter seg. Slik ser nøkkeltallene ut:

  • Telenor omsatte for 28,87 milliarder, ned fra 30,95 milliarder på samme tid i fjor
  • Av dette var trafikk- og abonnementsinntekter 21,72 milliarder, ned fra 23,87 milliarder
  • Justert resultat (brutto driftsresultat, EBITDA, før engangsposter) endte på 13,02 milliarder, ned fra 14,10 milliarder
  • Resultat etter skatt justert for minoritetsposter endte på −3,89 milliarder, mot 698 millioner på samme tid i fjor
  • Telenor fikk fem millioner nye kunder og endte med totalt 187 millioner. Nesten halvparten av de nye kundene kom i Myanmar

I tillegg til Myanmar-tapet ble reduksjonen i resultat etter skatt drevet av høyere skatter, og nedgangen ble bare delvis oppveid av en positiv utvikling i finansinntektene, påpeker Telenor.

Samtidig som man håndterer en krise i Myanmar forsøker Telenor også å lande en fusjon i Malaysia, mellom Telenor-selskapet Digi og Axiatas Celcom.

De to konsernene forsøkte seg opprinnelig på en asiatisk storfusjon i 2019, men planene om denne ble lagt i skuffen senere samme år.

I april i år gikk Telenor imidlertid ut og annonserte at man nå jobbet med en mindre fusjon, kun i Malaysia. I kvartalsrapporten kommer det ikke frem noe nytt om fremdriften.

– Diskusjonene representerer et viktig steg videre i Telenors strategi om å styrke posisjonen i Asia og skape verdi for aksjonærene. Den sammenslåtte enheten vil ha størrelse og evne til å møte de økende forventningene som kommer fra et stadig mer digitalisert samfunn.

Les også

Telenor snart i mål med storfusjon: – Har jobbet med det i to-tre år

Asia preges av nye corona-utbrudd

Selv om telekom har vært relativt skånet for coronapandemien sammenlignet med mange andre bransjer, har lavere reiseaktivitet og turisme ført til et fall i utenlandsbruk – roaming. I tillegg har nedstengninger påvirket muligheten for salg i butikk.

Telenor skriver om pandemien at «det har vært nye bølger med utbrudd i flere av markedene våre i første kvartal», og at det særlig i Thailand, Pakistan og Bangladesh var en «betydelig økning i daglige infeksjoner» på slutten av kvartalet.

Telenor sier at inntektsutviklingen i Asia «forblir utfordrende» selv om antallet kunder økte i alle land, unntatt Malaysia.

I Norge fortsatte inntektene fra mobil, fiber og trådløst bredbånd å vokse fortere en nedgangen i inntektene fra fasttelefon og kobbernettet, samtidig som både Finland og Danmark kunne vise til inntektsvekst.

I Sverige falt imidlertid inntektene, blant annet grunnet prispress i markedet.

Telenor opplyser at konsernets kostnadsnivå falt med 700 millioner, tilsvarende syv prosent, når man justerer for valutaeffekter.

Telenor investerte 3,7 milliarder kroner i første kvartal, før lisensutgifter, noe som tilsvarer 13 prosent av omsetning – noe under prognosen for året.

Publisert: