— Vi fikk en dårlig avslutning på fjoråret. Fjerde kvartal 2013 ble mye dårligere enn vi både hadde håpet og trodd, sier Jan E. Hammer.

Han er adm.direktør i Odfjell SE, et av verdens største kjemikalietankrederi.

700 mill. i minus

Regnskapet viser at både inntekter og resultat for 2013 ble dårligere enn året før.

— Det er to hovedgrunner til det dårlige resultatet. Det ene er at vi hadde dårlige posisjoner for noen av kjemikalietankskipene mot slutten av året. Det resulterte i mye venting i havn, forsinkelser, og dermed lavere fraktet volum.

Selv om snittraten pr. tonn var høyere enn i tredje kvartal og bunkersprisen lavere førte det lavere fraktevolumet til et svekket resultat, forklarer Hammer.

Regnskapet for 2013 endte med et resultat på minus 114 millioner dollar, tilsvarende ca. 700 millioner kroner med dagens valutakurs.

Skriver ned i Rotterdam

Den andre hovedgrunnen til det store underskuddet er ifølge Hammer store tap på terminalen i Rotterdam.

Odfjell har fått mye negativ publisitet og trøbbel med nederlandske myndigheter på grunn av manglende sikkerhet og fare for utslipp av giftige stoffer fra selskapets deleide terminal i Rotterdam.

— Det har tatt mye lengre tid enn planlagt å få orden i Rotterdam. Dermed fortsetter vi å tape penger. Men vi er opptatt av å gjøre de riktige tingene, og er sikker på at det vil gi lønnsomhet på lang sikt, sier Hammer.

Dagens problemer sammen med utsiktene til redusert aktivitet og kapasitet ved Rotterdam-terminalen de neste årene gjorde at selskapet foretok en nedskrivning på 76 millioner dollar i fjerde kvartal.

I første kvartal 2014 venter Odfjell et moderat bedre kjemikalietankmarked enn fjerde kvartal i fjor. Med unntak av Rotterdam venter selskapet stabile resultater for sine tankterminaler rundt om i verden.

Odfjell SE

Tall i mill USD

2013 2012
Driftsinntekter 1165 1212
Driftsresultat -75 -43
Resultat før skatt -114 -111