• FIKK, OG MISTET: Per Ray Antonesen arvet rundt 100 millioner kroner etter Rold Kjøde. Dette ble ikke akseptert av hans halvsøsken som tok saken for retten. Bergen tingrett ga Antonesen fullt medhold, men tapte ankesaken i lagmannsretten. Her avbildet i tingretten, ved siden av advokatene Else Bugge Fougner (til v.) og Karen Margrethe Bugge. FOTO: Tor Høvik

Vil kjempe på nytt om rederarv på 100 millioner kroner

Per Ray Antonesen kommer til å anke tapet i lagmannsretten til Høyesterett.