Fortsatt få kvinner i oljebransjen

Siden 2006 har andelen kvinner i oljebransjen bare økt med ett prosentpoeng.