• MANGE VEGVALG: Dette er de fem ulike traseene Norconsult har utredet som alternativer til en forlenget arm av E 134mot Bergen. Felles er at de starter med en ny bro over Hardangerfjorden ved Jondal. En går sør og kommer inn E39i Os, en går rett vest og havner på Haukeland i Arna mens de andre går nordlig og kopler seg på E 16. FOTO: Norconsult

Her står kampen om armen til Bergen

Alle veier fører til Bergen, men det er minst fem traseer å velge mellom. I går startet kampen om armen fra Odda til Bergen, med et møte på Stortinget. Herfra og inn er det bare politikk.