• KREVER PENGER: - Med bakgrunn i uttalelser Orrem har kommet med, har vi grunn til å tro at pengene ikke er i behold, sier advokat Morten D. Haldorsen, som bistår bostyrer etter konkursen i Walde-gruppen.

Krever advokat for millioner

Konkursboet etter Walde Bolig frykter at advokat Jon Eilif Orrem har underslått flere millioner kroner.