Ny investor-tjeneste på internett

Bergensbanken kan i samarbeid med Verdipapirsentralen (VPS) tilby sine kunder foreløpige årsoppgaver og hjelp til realisasjonsoppgave via internett.