Olje- og gassbransjen oppjusterer investeringene til 150 mrd. neste år

Anslagene for neste år økes med 14 milliarder kroner, men investeringene blir likevel lavere enn i år. SSB venter samtidig et høyt anslag for 2024.

INVESTERINGENE i olje og gass er en viktig vekstmotor for norsk økonomi.
Publisert: Publisert:

Hvert kvartal samler Statistisk sentralbyrå (SSB) inn anslag fra oljeselskapene over hvor mye de skal investere fremover.

Den viser nå at selskapene på norsk sokkel venter at investeringene vil bli på 150 milliarder kroner i 2023 og 175 milliarder kroner neste år.

I forrige telling lød anslaget på 173 milliarder kroner for i år, og 135 milliarder neste år.

Anslagene for 2023 vil kunne øke, for investeringene telles først med i SSBs undersøkelse når utbyggingsplan er levert.

– Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene på svært mange nye utbyggingsprosjekter i desember i år, skriver SSB i en melding.

Olje- og gassbransjen har frist til nyttår for å levere planer som omfattes av krisepakken som Stortinget innførte under coronakrisen i 2020.

De gunstige midlertidige skattereglene i krisepakken lar selskapene trekke fra mer av utgiftene sine på skatten. Ifølge statens beregninger ville pakken isolert sett senke statens inntekter på kort sikt, mens staten ville gå i pluss på sikt.

Norske olje- og gassinvesteringerFerskt notat viser hvordan oljeskatten slår ut: Staten får inn 45 mrd. mindre i 2022

Venter høyt anslag for 2024

Et av de største kommende prosjektene i bransjen, Wisting i Barentshavet, nylig ble utsatt av Equinor og partnerne. Likevel er det ifølge SSB grunn til å tro at anslaget for 2023 vil øke betydelig i neste telling i februar.

I februar vil også det første anslaget for investeringene i 2024 bli publisert.

«Med alle disse utbyggingene inkludert så tidlig i anslagssyklusen er det grunn til å vente et relativt høyt førstegangsanslag for 2024», skriver SSB.

Anslagene over oljeinvesteringer er en viktig indikator for veksten i norsk økonomi.

Wisting-avgjørelse utsettes: – Beslutningen er krevende

Drar inn mye penger

Det siste året har oljeprisen steget mye, og gassprisene har nådd nye høyder etter at Russland reduserte leveransene til Europa. Dette gir staten enorme inntekter fra olje og gass.

Statens inntekter (netto kontantstrøm) kommer fra salg av olje og gass fra regjeringens andeler i norske felt (som forvaltes av Petoro), skatt på olje- og gassbransjen og utbytte fra Equinor, hvor staten eier 67 prosent av aksjene.

Den norske staten venter å tjene hele 1.169 milliarder kroner på olje og gass i 2022 (statens netto kontantstrøm), og 1.384 milliarder kroner i 2023, ifølge statsbudsjettet for neste år. Til sammenligning tjente staten 287,5 milliarder kroner på olje og gass i 2021.

Petoro dro inn 167 milliarder kroner til staten

Kostnadssprekker øker anslaget

Økte kostnader på en del prosjekter bidrar til å løfte anslaget for selve feltutbyggingene til neste år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

«Investeringsanslagene til feltutbygging i 2023 blir nå oppgitt til 50,2 milliarder kroner. Dette er 12 prosent mer enn anslått i forrige undersøkelse. Det høyere anslaget har hovedsakelig sammenheng med at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på flere utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt», skriver SSB.

«Dette er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt», skriver SSB.

Flere utbygginger har sprukket betraktelig de siste årene. Vår Energi varslet nylig at Balder-prosjektet sprekker med 11,5 milliarder og nå er oppe i en kostnad på 40,7 milliarder kroner.

Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 4. kvartal samme år.
Vår Energi varsler økte kostnader og forsinkelser på Balder-prosjektetLeverer utbyggingsplan for Maria 2: Skal satse fire milliarder
Publisert: