Kraftig resultathopp for Aker Solutions

Oljeserviceselskapet melder om en solid økning i både omsetningen og inntjeningen. Nå vil styret dele ut nesten en halv milliard kroner i utbytte.

Aker Solutions-sjef Kjetel Digre.
Publisert: Publisert:

Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeserviceselskapet Aker Solutions har onsdag morgen lagt frem rapporten for fjorårets fjerde kvartal:

  • Omsetningen var 12,5 milliarder kroner, mot 8,7 milliarder på samme tid året før
  • Brutto driftsresultat (ebitda) justert for spesielle poster var 999 millioner kroner, mot 593 millioner kroner på samme tid året før
  • Nettoresultatet landet på 435 millioner kroner, opp fra 63 millioner kroner i samme periode året før. Før skatt steg resultatet til 564 fra 166 millioner kroner.

På forhånd var det ventet at selskapet skulle levere inntekter på 11,75 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Brutto driftsresultat (ebitda) var ventet å komme inn på 827,25 millioner kroner.

Kurshopp

Aker Solutions er kjent som en stor leverandør til olje- og gassindustrien verden over, og leverer alt fra plattformer til avansert undervannsutstyr (subsea).

Aksjekursen til Aker Solutions steg 9,07 prosent til 44,5 kroner på Oslo Børs onsdag.

Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets peker i en oppdatering på at Aker Solutions leverte et solid fjerde kvartal, med brutto driftsresultat over konsensus blant analytikernes forventninger.

Karlsen trekker også frem at selskapet venter et sterkere 2023 enn analytikernes anslag.

Subsea driver resultatoverraskelsen både for fjerde kvartal og 2023-utsiktene, men analytikeren mener det ikke bør påvirke verdsettelsen ettersom segmentet er delvis solgt.

– Vi tror aksjen vil stige, men at utviklingen vil avta i løpet av dagen ettersom fokus skifter til svak underliggende kontantstrøm i fjerde kvartal, svakt implisitt kontantstrøm-utsikter for 2023 på grunn av store investeringer og at utsiktene drives av subsea, skriver Karlsen i oppdateringen som ble lagt frem før Børsen åpnet onsdag.

Karlsen har en hold-anbefaling på Aker Solutions-aksjen.

Vil drysse en halv mrd. over aksjonærene

Aker Solutions venter at inntektene vil stige rundt 15 prosent i 2023 fra 2022.

Styret har foreslått et utbytte på 1 krone per aksje for 2022.

I alt betyr det at styret vil drysse 492,2 millioner kroner over aksjonærene i Aker Solutions.

Aker Solutions-sjef Kjetel Digre peker på at aksjekursen steg 60 prosent gjennom fjoråret.

– Fremover ser vi økt markedsaktivitet, og utsiktene for bransjen og for selskapet er veldig positive, sier Digre i en uttalelse.

Nesten 100 mrd. i ordrereserve

Selskapet melder om en rekordhøy ordrereserve på 97,3 milliarder kroner.

I kvartalet var ordreinntaket på 59,3 milliarder kroner.

Rett før jul kunne oljeserviceselskapet melde om rekordhøy ordreinngang etter at Aker BP ga selskapet og dets partnere kontrakter til en rekke prosjekter i Nordsjøen. Aker Solutions varslet da at disse kontraktene ville bidra til en ordreinngang på nærmere 50 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Så sent som tirsdag kunne Aker Solutions også melde at det har inngått avtale med Okea på Draugen-prosjektet. Kontrakten har såkalt «betydelig»-verdi, som Aker Solutions beregner til mellom 2,5 og 4 milliarder kroner.

For hele 2022 var inntektene til Aker Solutions på 41,4 milliarder kroner, en oppgang på 41 prosent fra 29,5 milliarder kroner året før.

Da Aker Solutions la frem tall for fjorårets tredje kvartal, meldte selskapet at det ventet en vekst i inntektene for 2022 på mer enn 35 prosent sammenlignet med året før.

Brutto driftsresultat (ebitda) justert for spesielle poster var i 2022 på 3 milliarder kroner, fra 1,9 milliarder i året før.

Nettoresultatet var i fjor på 1,2 milliarder kroner, en oppgang fra 249 millioner kroner året før. Før skatt steg resultatet i fjor til 1,7 milliarder kroner fra 520 millioner kroner året før.

Publisert: