Brasil-kontrakt til Eidesvik

Verdien er over to hundre millioner kroner.