• AUTOMAT-ØNSKE: Skolevenninnene Marte Blix (til v.), Lisbeth Vedå og Agathe Holtan Wathne ønsker seg en enklere busshverdag. Det burde vært automater der du kunne ordne alt omtrent på hvert eneste buss- og bybanestopp, mener de. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

To luker betjener hele buss-Bergen

Bor du i distriktet og skal kjøpe Skysskort til dine barn, må du spandere en halv arbeidsdag.